1515
Annons
Innehåll från KPMGAnnons

Företagsledare överens - Cybersäkerhet en av de största riskerna för att uppnå tillväxt

Daniel Gräntz, delägare och ansvarig för KPMG:s cybersäkerhetstjänster.
Daniel Gräntz, delägare och ansvarig för KPMG:s cybersäkerhetstjänster.

Cybersäkerhet är en av de högsta affärsprioriteringarna bland världens företagsledare och cybersäkerhetsrisker utgör ett av de främsta hoten mot att uppnå tillväxt kommande tre åren, det visar KPMG:s senaste undersökning CEO Outlook 2021.

– Det handlar inte bara om att skydda den egna verksamheten utan även att skapa en digital trovärdighet ut mot marknaden och etablera en cybersäkerhetskultur i företaget, säger Daniel Gräntz, delägare och ansvarig för KPMG:s cybersäkerhetstjänster. 

I takt med att cyberattackerna ökar har företag i större utsträckning blivit medvetna om hur utsatta de kan vara för cyberincidenter samt vilka konsekvenser det kan få.  Det finns en alltmer ökad insikt bland företagsledare om behovet av att bygga en förmåga att kunna hantera cyberincidenter här och nu. Att bygga en sådan beredskap är en av tre operationella prioriteringar i organisationer nästkommande tre åren.

KPMG:s undersökning visar på att cybersäkerhet nu verkligen är en prioriterad affärsfråga för företag. 79 procent av 1 325 intervjuade företagsledare anser att cybersäkerhet har en väsentlig strategisk betydelse för att kunna vara konkurrenskraftiga på den marknad som företaget verkar i. Detta är en stor förändring jämfört med för fem år sedan då cybersäkerhet ansågs vara något som var begränsat till att hanteras av IT-avdelningar.  

Cybersäkerhetskultur

Men att skydda sin verksamhet och stärka sitt varumärke kräver mer än att bara investera i rätt teknik; det kräver att kontinuerligt öka kunskapen och medvetenheten om cybersäkerhet bland medarbetare och etablera en cybersäkerhetskultur i organisationen. 81 procent lyfter fram att det är minst lika viktigt att arbeta proaktivt med att etablera en cybersäkerhetskultur i företaget som att enbart fokusera på implementering av tekniskt skydd mot angrepp. 

– Detta är en vattendelare eftersom vi nu har lärt oss att det är ohållbart att bygga ett beroende till ett centralt cybersäkerhetsteam för att reaktivt skydda företaget mot alla sårbarheter i produkter, digitala kanaler, IT-system och infrastruktur, säger Daniel Gräntz.

– Föreställ istället en organisationskultur där företagsledare och chefer delar ansvaret för att uppnå cyberresiliens – där skyddsåtgärder är väl inbyggda i företagets utvecklingsprocesser, så att nya produkter, tjänster och digitala uppkopplingar är ”secure-by-design” snarare än frenetiskt eftermonterade för att hantera varje enskild säkerhetsbrist.

Den ökade graden av digitala transformationer, den globala pandemins utbrott med ökat digitalt distansarbete och att företag är mer integrerade och utbyter data i ett digitalt ekosystem har skapat en insikt bland affärsledare om att det inte enbart går att bygga en ”mur runt sin egen trädgård”. 

– På samma sätt som ett tillverkande företag implementerar rätt nivå av säkerhet i sina produkter till marknaden bör man göra det i hela företaget och i det ekosystem och förgreningar som man har utanför den egna organisationen, säger Daniel Gräntz.

I KPMG:s CEO Outlook lyfter en majoritet fram betydelsen av ”att skydda företagets ekosystem och leveranskedja från cybersäkerhetsrisker är lika viktigt som att bygga organisationens egna cyberförsvar.” 

– Blir ens outsourcade leverantörer, samarbetspartner eller kunder drabbade av en cyberattack kan konsekvenserna bli stora, till och med förödande.

Cybersäkerhet en möjliggörare

För att ha en fortsatt tillväxt som företag krävs det att man är trovärdig i en digital värld; att skapa en digital trust. För KPMG handlar det om att vara ett stöd genom att leverera flera olika typer av tjänster beroende på kundens behov. Det kan vara allt från att utvärdera ett företags cybermognadsgrad, analysera en organisations förmåga att hantera cyberincidenter till att genomföra tekniska penetrations- och sårbarhetsanalyser.  Det kan även vara en långsiktig strategisk rådgivare och skapa trygghet för kunder att uppnå en väl avvägd säkerhetsnivå i en digital transformation.

– Styrelser och ledningsgrupper ska vara ett föredöme för ett proaktivt säkerhetsarbete. Tidigare stod endast en IT-avdelning som ansvariga för allt säkerhetsarbete, detta har förändrats. Vi kan se att insikten i, och respekten för problemet har ökat; i förra årets rapport upplevde 27 procent att de var förberedda på en cyberattack, säger Daniel Gräntz och fortsätter:

– Jag hade nyligen ett möte med en kund om att utvärdera företagets beredskap. Ledningsgruppen hade kommit till insikt om att det inte enbart handlar om att reducera cybersäkerhetsrisker till en acceptabel nivå. De såg även investeringar i cybersäkerhet som en möjliggörare till att uppnå företagets tillväxtmål och skapa ett förtroende på marknaden. 

Om KPMG

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 100 länder. Tillsammans är de ett av världens ledande kunskapsföretag. De drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen.

Läs CEO Outlook 2021 här 

Mer från KPMG

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med KPMG och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera