Annons
Innehåll från HanzaAnnons

Regional produktion effektiviserar och sänker kostnader

Försäljningschef Veronica Svensson och vd Erik Stenfors.
Försäljningschef Veronica Svensson och vd Erik Stenfors.

Det har knappast undgått någon att den nuvarande pandemin har varit omvälvande för såväl näringsliv och industri som samhälle och medborgare. De förändrade förutsättningarna har blottlagt brister inom funktioner som tidigare har tagits för givna, men som nu kämpar med att ställa om för att möta de nya kraven. De produktbolag som kommer att gå vinnande ur krisen är de som snabbt kan etablera nya leverantörskedjor, men det kan vara lättare sagt än gjort. 

Det är inte första gången som världen tvingas hantera oväntade utmaningar, exempelvis i form av naturkatastrofer, konflikter eller olyckor. Såväl tsunamin i Japan som handelskonflikterna mellan USA och Kina har lett till omfattande hinder i leveranskedjor och tillverkningsflöden, vilket i sin tur leder till enorma ekonomiska konsekvenser och drabbar både producenter och konsumenter. 

Av denna anledning erbjuder den oberoende rådgivaren och tillverkningsstrategen HANZA sin spetskompetens inom tillverkningsprocesser och regionala produktionsplaner för de företag som har blicken fäst på morgondagen. 

– I egenskap av en branschöverskridande produkttillverkare med sex kluster fördelat på sju länder tar vi ett helhetsansvar för hela leveranskedjan, det vill säga att vi är specialister inom hela processen från komponent till färdig produkt – med en enda kontaktyta. Vi är en one-stop-shop, helt enkelt, berättar Erik Stenfors, vd för HANZA.

Mycket att vinna på lokal produktion

Erik kan tryggt stå för sitt erbjudande; med kontrakt inom försvarsindustri, gruvindustri, medicinteknik och många andra tillverkningsindustrier har HANZA lång erfarenhet av att säkerställa leverans och tillverkning åt sina kunder. Framgångskonceptet heter regional och komplett tillverkning, vilket har varit HANZAs affärsmodell ända från början. 

– Många har varit övertygade om att den svenska tillverkningsindustrin kommer att försvinna, men så är inte fallet. Självfallet finns det delar eller produkter som lämpar sig bättre för masstillverkning i större anläggningar, men ser man till totalkostnaden – inklusive transporter, flexibilitet, lönsamhet och miljö – finns det mycket att vinna på att lokalisera tillverkningen strategiskt.

Reducerar sårbarhet

Ett exempel är att det går betydligt snabbare att öka eller minska volym om man har produktionen i sitt närområde, nära slutkunden. Att centralisera sina tillverkare och leverantörer reducerar därtill kedjans sårbarhet kraftigt, vilket också är en viktig orsak till HANZAs affärsidé att skapa fabriksparker. Här kombinerar företaget omfattande expertis med stark säkerhet, högautomatiserade processer och avancerade maskinparker. 

– En tillverkningskedja med produktion i fjärran länder har svårt att ställa om efter marknadens snabba fluktuationer och leder ofta till att större lager byggs upp för att hantera dessa svängningar. En regional tillverkningskedja är uppbyggd för att snabbt kunna parera marknadssvängningar och för att slippa dyr lagerhållning. Väljer man lokal eller regional tillverkning får man också kortare transportvägar med lägre transportkostnader till följd, samtidigt som man minskar sitt klimatavtryck. Sammantaget och i kombination med våra högautomatiserade maskinparker, minskar detta den totala produktionskostnaden, trots att det är närproducerade produkter, konstaterar försäljningschefen Veronica Svensson.

Anpassa tillverkning efter behov

Skulle det mot förmodan ändå uppstå hinder inom någon av HANZAs fabriker finns redan backup-planer på plats. De olika klustren har medvetet försetts med liknande maskinpark, vilket innebär att produktionen snabbt och enkelt kan flyttas nästgårds för att undvika en kris. 

– Den här flexibiliteten har varit särskilt värdefull nu under Covid-19. På samma gång som avbrott i leveranskedjorna har medfört en kraftig brist på tillgång, har pandemin i många fall också resulterat i kraftigt minskad efterfrågan. Genom att nyttja våra fabriksparker kan kunderna på ett effektivt och smidigt sätt anpassa sin produktion efter behov, betonar Veronica.

HANZA förbättrar leverantörskedjan

Veronica framhåller att ambitionen redan från starten har varit att vara en problemlösare. För att uppnå det behöver man först förstå vad problemet faktiskt är. Därför inleder HANZA alltid sina större samarbeten med att analysera den ofta komplexa tillverknings- och leverantörskedjan. Kanske är det svårt att flytta produktionen, kanske pressar konkurrenterna priserna eller kanske handlar det bara om att etablera sig på en ny marknad. 

– Genom att granska leverantörskedjan ser vi hur vi kan förbättra den. Därför arbetar vi under ett tidigt skede mycket nära våra kunder både vad gäller den totala kedjan men också ren produktion och konstruktionsanpassning, så att vi lägger grunden för en långsiktig samverkan. På så vis kan vi gemensamt anpassa kundens produkt in i skräddarsydd produktion till sänkta kostnader och ökad kvalitet i vår maskinpark, berättar Veronica.

Fler går mot ”backsourcing”

Veronica får medhåll av Erik, som påpekar att det dock kommer att ta tid innan pendeln svängt tillbaka. Systemskiften tar tid och det är först under de rådande förutsättningarna som fler har börjat våga se över fördelarna med backsourcing – att flytta hem sin produktion. 

– Globaliseringen får sig en liten törn, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ett jämviktsläge med större fokus på närproduktion. Vi vill vara den självklara partnern i den utvecklingen, avslutar han.

Läs mer om HANZA här

 

Mer från Hanza

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Hanza och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera