1515
Annons
Innehåll från Green CargoAnnons

Green Cargo tar ett helhetsgrepp om rundvirkestransporter

Järnvägstransporter är klimatsmarta och kapacitetsstarka. Green Cargo, som har ett erbjudande an-passat till skogsindustrins hela värdekedja, lanserar nu en ny, flexibel lösning för virkestransporter. Satsningen innebär bland annat en dedikerad rundvirkesorganisation och en ny konkurrenskraftig virkesvagn.

Järnvägstransporternas största fördel är energieffektiviteten – stora volymer kan transporteras med mycket låga utsläpp. Samtidigt kan en enda lokförare dra samma mängd gods som på väg kräver 20-30 lastbilsförare eller fler. Green Cargos transporttjänster har länge täckt flera delar av skogens värde-kedja. Man hanterar allt från rundvirke och pappersmassa till flis och färdiga förpackningar med hjälp av systemtåg, vagnslastnätverk och intermodala trafikupplägg. 

Ny rundvirkesenhet och ny virkesvagn

Rundvirke som segment skiljer sig från andra delar inom basindustrin och ställer särskilda krav som snabbt kan växla i behov av volymer, ledtider och geografiska utgångspunkter. Därför görs en speci-alsatsning på rundvirke och Green Cargo erbjuder kunderna en helt ny nivå av service med konkur-renskraftiga transportlösningar.

– Rundvirket är en grundläggande del av svensk basindustri och ingår givetvis i vår långsiktiga kärn-affär. Vi har sett ett stort behov av att anpassa vår verksamhet i kombination med ett ökat behov från marknaden där kunder allt oftare kräver en helt fossilfri logistiklösning. Detta resulterade i enhet som vi valt att kalla rundvirkeslogistik. Före årets slut kommer nio personer att ingå i enheten. Det innebär att kunden får en direktkontakt med kontroll över hela flödet från förfrågan till leverans, berättar Ma-delene Askeblad, chef för Rundvirkeslogistik på Green Cargo.

En viktig del i satsningen är den nya virkesvagnen Golden Bullet 2.0. En av Green Cargos större kunder har redan börjat använda denna transportlösning för sina rundvirkestransporter. Det finns flera fördelar med Golden Bullet 2.0. Tack vare dess stora lastprofil blir den längdeffektiv då den rymmer mer virke per meter. I kombination med lägre axellast på grund av fler axlar per vagnmeter, minskas slitaget på Trafikverkets anläggning.

Tågtransporter vinner mark

Green Cargo kan hantera alla typer av produkter i skogsbranschen – pappersmassa, pappersrullar, sågade trävaror, MDF-skivor, rundvirke, flistransporter och CLT-element. Via bolagets nätverk nås närmare 300 orter i Sverige och Norge och cirka 2 000 destinationer ute i Europa via olika partners på kontinenten.

– Tågets fördel jämfört med lastbilstransport är bland annat tågets kapacitet där exempelvis en vagn som är 23 meter lång kan lasta 64 ton medan en lastbil som är 24-25 meter lång kan ta 36-50 ton inom Sverige och ännu minde mellan EU-länder. Vi kan också hantera stor variation i volym från en vagn till ett helt tåg, säger Denis Basic, strategisk säljare.

Både miljö- och säkerhetsvinster

Miljöargumenten blir allt viktigare.

– Våra tåg körs på el som kommer från förnybara källor och möjliggör för våra kunder att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Kunderna har möjlighet att märka sina godstransporter med ”Bra Miljö-val”. En annan sak som jag också vill lyfta fram är att våra kunder bidrar till mindre mängd tung trafik på våra vägar vilket är bättre för miljön och ökar säkerheten på vägarna för övriga trafikanter, avslutar Denis Basic.

Om Green Cargo

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. 

www.greencargo.com

 

Mer från Green Cargo

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Green Cargo och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera