Hoppa till innehållet

Annons
Innehåll från FortumAnnons

Vinterviken – bort med tungmetaller, in med smörblommor och midsommarblomster

Vinterviken i stadsdelen Aspudden har länge varit ett av stockholmarnas mest älskade parkområden. Men mer än femtio års dynamittillverkning på platsen, varpå Alfred Nobel startade sin tillverkning 1865, har lämnat sina spår även om det inte märks på ytan. Stockholms stads undersökningar visade att det under gräset och i sjöbotten fanns höga halter av tungmetaller. För att kunna återställa området skulle stora mängder av massor behöva tas om hand på olika sätt, allt från att rena jorden till slutförvaring av farligt avfall. Uppdraget gick till Fortum Recycling och Waste.

Det har tagit nästan ett år, men nu börjar Vinterviken åter blir ett grönområde med hjälp av bland annat tusentals växter och inte minst 15 000 kvadratmeter nytt gräs.

Stort behov av marksanering

Andreas Åkerling är affärsområdesansvarig för Miljökonstruktion på Fortum Recycling and Waste. Han berättar att de ser att behovet av marksanering och återställande hos både offentliga och privata verksamheter är fortsatt stort: 

– Inte sällan behöver kommuner exploatera mark som ska bli nya stadsdelar och då handlar det ofta om gammal industrimark. Men även på den privata sidan har kemi-, skogs- och gruvindustrin stora behov att ta hand om restmaterial och restprodukter.

Även om Sverige tidigt började jobba med miljöfrågorna så var det först 1968 som vi fick en samlad miljölagstiftning. Det betyder att det finns många kraftigt förorenade områden som faller under det gemensammas ansvar att sanera. Vinterviken visade sig vara ett av de mer förorenade områdena i Stockholm, men behoven finns över hela Sverige.

Behövs specialiserade anläggningar 

I Vinterviken handlar det om stora mängder som hanterats, 31 000 ton förorenade massor har grävts och muddrats upp för att sedan ersättas av motsvarande rena massor. För att hålla ned transporterna sorterades massorna på plats och det farliga avfallet togs till Fortums anläggning för avfallshantering i Kumla söder om Örebro, en av få anläggningar specialiserade på farligt avfall.  

Först sanering sedan återställning

Själva saneringen av Vinterviken är klar och projektet befinner sig nu mitt i den tredje och sista fasen av uppdraget från Stockholms stad: att återställa området. Stockholms stad har ansvarat för att planera, rita och utforma hur området ska se ut, Fortum genomför sedan själva arbetet. 

Att anlägga gräs och plantera blommor, träd och buskar är en av de mest omfattande arbetsuppgifterna i projektet och Andreas Åkerling berättar att en trädgårdsmästare anlitats för denna del. Intresset är också stort från allmänheten, många förbipasserande stannar till och tittar på arbetet och är glada för att Vinterviken öppnar igen. 

– Det vi gör när vi sanerar ett område är att säkerställa att kommande generationer inte behöver ärva en miljöskuld. Det känns extra bra när det dessutom finns ett stort intresse och uppskattning för vad vi gör från allmänheten, avslutar Andreas Åkerling. 

Mer från Fortum

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fortum och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera