1515
Annons
Innehåll från FortumAnnons

Energisystemet som gör det möjligt att nå netto noll-utsläpp

Sverige har ett ambitiöst klimatmål om netto noll-utsläpp av växthusgaser till 2045. Till skillnad från många andra länder har Sverige sedan länge haft ett i princip fossilfritt energisystem. Vad är då utmaningen?

På bara några decennier behövs en fördubbling av elproduktion för att klara omställningen av transportsektorn och industrin. Elen behövs dels för direkt elektrifiering, dels för att tillverka fossilfri vätgas som i sin tur ersätter de fossila bränslen som idag används som bränsle och råvaror i industrin och av transportsektorn. Sveriges snabba utbyggnad av kärnkraften och vattenkraften på 1970-talet gjorde att vi på två decennier kunde ersätta oljan och kolet i energiproduktionen. För att göra samma sak inom industri och transport behöver vi göra om detta fast i dubbel skala, menar Anton Steen, ansvarig för samhällskontakter i Sverige på Fortum.

Att få tillräckligt med el på plats där och när den behövs är en utmaning som handlar både om hur energisystemet fungerar teknisk och om hur dessa stora investeringar ska finansieras.

– Det räcker inte med höga mål, utan vi behöver även se över hur marknaden är utformad och behöver prata mer om hur vi åstadkommer ett balanserat energisystem som klarar av att driva det stora omställningsarbete vi har framför oss, säger Anton Steen och fortsätter:

– Mer vindkraft, mer kärnkraft och mer vattenkraft – alla behövs när Sverige ställer om. Som energiföretag har vi en viktig roll att spela i detta, men uppgiften – att klara klimatmålen - är något vi gör gemensamt. Men förutsättningarna behöver finnas på plats. 

Ökande obalanser behöver tas på allvar

Det talas allt oftare om betydelsen av balansen mellan den el som används och hur mycket el som produceras. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system Fortum har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler som bolaget bör ta på stort allvar.

– Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet, så södra Sveriges utmaningar behöver mötas med mer planerbar kraft som kan leverera effekt på plats, säger Anton. 

Energisystemet är mer än antalet producerade kilowattimmar

I energisystemet behöver det hela tiden, dygnet runt och året runt, vara balans mellan hur mycket som används och hur mycket som produceras. Det behöver också klara av att leverera den effekt som behövs dit och när den behövs. 

För samhället är en bra balans mellan den planerbara kärnkraften, den flexibla vattenkraften och den väderberoende produktion helt avgörande eftersom det avgör hur väl energisystemet fungerar rent tekniskt.

– Ett välbalanserat och fungerade energisystem är sammantaget även mer kostnadseffektivt, men utan att vi tar hjälp av alla fossilfria kraftslag kommer omställningen av industri- och transportsektorerna bli mycket svår, säger Anton Steen. 

”Vi behöver öppna upp energimarknaden”

Den svenska elmarknaden är i stort behov av fortsatta reformer – både för att göra det möjligt att investera i alla fossilfria kraftslag och för att göra det intressant. Kommande kvartssekel behövs enorma investeringar: i vindkraft, i vattenkraft och i kärnkraft. Det behövs även investeringar i nät och energilager, menar Anton Steen.

– Det behövs också en marknadsmodell som gör Sveriges energisystem attraktivt att investera i. Att bygga ett energisystem som kan driva omställningen till netto noll-utsläpp och göra det på ett samhällsekonomiskt bra sätt handlar inte om en utan många olika åtgärder där alla behövs.   

Läs mer om den hållbara omställningen här  

Om Fortum
Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder sina kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Bolaget tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen och arbetar för att driva förändringen mot en renare värld. Här kan du läsa mer om oss. 

Mer från Fortum

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fortum och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera