ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 15 DEC Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR

Innehåll från Fidelity International

”Självkörande bilar kommer att rädda många liv”

Under 2016 omkom 270 personer på vägarna i Sverige. Det är en ökning från föregående år då 259 personer dog, enligt Transportstyrelsen. Även de enklaste formerna av automatisering gör bilkörning säkrare.

  Visst finns det orosmoln, men faktum är att självkörande bilar kommer att rädda många liv, säger Mark Wilson, branschanalytiker på Fidelity International.

Analytiker: Så snart kan du släppa ratten

Bilbranschen är inte helt enig om tidsplanen, men Fidelitys analytiker tror att självkörande bilar kan bli verklighet redan om fem år. Fem olika nivåer av självkörande bilar har definierats där nivå 0 innebär att föraren själv kör och nivå 5 innebär att bilen har total kontroll. Utvecklingen av självkörande bilar har gått fort och flera biltillverkare har redan den teknik som krävs för att bygga helt självstyrande bilar.  

– Initialt kommer den extra kostnaden för teknologin som krävs för en helt autonom bil att ligga på cirka 40 000 kronor. I takt med att teknologin utvecklas beräknas kostnaden att sjunka radikalt, säger Mark Wilson, branschanalytiker på Fidelity International.

Det är samarbetet mellan de traditionella biltillverkarna och teknikleverantörerna som ligger till grund för den snabba utvecklingen av autonoma bilar.

– Du som älskar  bilkörning behöver inte vara orolig, du kommer att vara i majoritet under många år framöver. Att dela vägarna med självkörande bilar kanske till och med kommer att göra ditt liv enklare eftersom deras beteende på vägen är lättare att förutsäga, säger Mark Wilson.

Förutom att bilbranschen står inför stora förändringar kommer utvecklingen även att göra avtryck på andra branscher. Tvärtemot den generella åsikten tror Fidelitys analytiker att försäkringsbolagen kommer att öka sin lönsamhet. De tror också att nya försäkringsprodukter kommer att växa fram – och de bolag som anpassar sig bäst kommer troligen att kunna bibehålla sin lönsamhet.

– Även energibranschen kommer att påverkas eftersom autonoma bilarna är mer energisnåla – samt att behovet av drivmedel kommer att minska. Hälso- och sjukvårdsbranschen berörs också i och med att olyckorna kommer att minska, säger Mark Wilson.

Det finns dock en del hinder på vägen. Den största är säkerhetsaspekten, medan de andra är utveckling av nya regelverk, vem som har ansvar vid olyckor, hackade tekniksystem och terrorism.

– Visst finns det orosmoln, men faktum är att självkörande bilar kommer att rädda många liv. Det är vi människor som gör en bil farlig med vår brist på koncentration, raseriutbrott bakom ratten, påverkan av alkohol och droger och missbedömningar, avslutar Mark Wilson.

Analytiker: Så snart kan du släppa ratten

 Viktig information
Hänvisningar till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa, utan är endast inkluderade som illustration. Prognoser är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Den forskning och de analyser som presenteras är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från den för sina egna syften. Den presenterade informationen behöver inte nödvändigtvis vara aktuell mer.

 Fakta om Fidelity International
Fidelity International är ett privatägt och oberoende bolag som erbjuder investerings- och pensionslösningar världen över, med fokus på att erbjuda investeringsexpertis, teknologi och innovativa tjänster som krävs för att hjälpa deras kunder att uppnå sina finansiella mål. Fidelity International förvaltar tillgångar motsvarande cirka 3 350 miljarder kronor åt placerare i 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika.
Källa: Fidelity International per den 30 juni 2017. Informationen är inte reviderad.

Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Om inget annat anges kommer alla åsikter från Fidelity International.  Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) CL17111203/1811.


Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fidelity International och ej en artikel av Dagens industri