Hoppa till innehållet

Annons
Innehåll från Di EqualityAnnons

”Förändringarna börjar ge resultat”

Olikheter och jämställdhet är viktiga komponenter för att skapa kreativitet och lönsamhet i organisationer. Men hur lyckas man med det i en bransch som är utpräglat mansdominerad? IT-företaget Gibon antog utmaningen Di Equality Challenge 365 och redan efter ett halvår börjar satsningen ge resultat.

Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för företag runt om i landet och är på många sätt ett typiskt IT-bolag. Även i fördelningen mellan män och kvinnor. 

– Vi har länge haft en ambition att skapa en bättre fördelning. Vi har bara saknat verktygslådan för att genomföra den, säger Mia Åslander, vd för Gibon Sverige.

Därför tvekade de inte att delta i Di Equality Challenge 365.  

– Forskning pekar på att rätt sammansatta, diversifierade arbetsgrupper är de som skapar allra bäst resultat. Genom att ta tag i frågan ville vi visa att vi jobbar öppet och aktivt med detta – för vår egen skull, men även för att bidra till en bättre balans i stort i it- och techbranschen 

Tog tempen på nuläget 

För att få koll på nuläget i företaget startade Gibon satsningen med att göra en medarbetarundersökning i mars. Den baserades på jämlikhetsdata, en metod som används för att på ett rättssäkert, etiskt och vetenskapligt sätt ta fram statistik kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder.

– Det är ett kraftfullt verktyg för att öka bolagens affärsnytta genom diversifiering och vi fick ett fint resultat i undersökningen. Men vi såg också att det fanns förbättringspunkter, säger Mia Åslander.

I det arbetet får Gibon stöd av Allbright, en stiftelse som specialiserat sig på jämställdhet hos företag i Sverige. 

– Den här satsningen har definitiv hjälpt oss att prioritera frågan och lyfta ämnet högt på agendan vid tillfällen då alla i bolaget träffas. Det handlar mycket om att skapa en medvetenhet kring jämställdhet och vi har fått en hel del aha-upplevelser och goda insikter längs vägen. 

Olikheter en styrka 

Rent konkret har Gibon bland annat sett över sin rekryteringsprocess – allt från hur annonserna utformas till hur man genomför urvalsprocesser och intervjuer. Även företagets Code of Conduct och berörda policys har fått en ordentlig översyn. Det har resulterat i fler ansökningar från kvinnor och fler rekryteringar av kvinnor till roller av både sälj- och teknisk karaktär. 

– Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där alla känner sig inkluderade oavsett etnicitet, kön eller andra minoritetsfaktorer. Olikheter och diversifiering bör ses som styrkor, inte med rädsla. Det kan anses vara en självklarhet, men det är ett ämne som behöver diskuteras och prioriteras – inte tas för givet, säger Mia Åslander. 

– Men man ska ha respekt för att en förändringsprocess tar tid och behöver få ta tid. Det handlar om att arbeta utifrån ett nytt perspektiv. 

Så hur jobbar ni vidare nu?

– Vi fortsätter att prioritera frågan. Det är en stående punkt på varje styrelse- och ledningsgruppsmöte och drivs numera i rätt forum. 

Gibon kommer även att göra årliga medarbetarundersökningar för att få en kontinuerlig uppföljning och ”lägestemperatur”. 

– Våra medarbetare har uttryckt en väldigt positiv inställning till satsningen. Det är viktigt att följa upp och visa att vi agerar på de punkter där våra medarbetare inte varit helt nöjda. Medarbetarna är ju vår viktigaste framgångsfaktor och det är de som bäst känner av hur klimatet faktiskt är på våra kontor, säger Mia Åslander.

Läs mer om Gibon här 

Vill ditt företag veta mer om utmaningen Equality Challenge? Läs mer här. 

 

 

Mer från Di Equality

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Di Equality och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera