1515
Annons
Innehåll från Dassault SystèmesAnnons

Så visar en digital plattform vägen till hållbar konkurrenskraft

Globalisering, politisk osäkerhet och även Covid-19 gör att många företag har hamnat i en överlevnadssituation och behöver utmana hela sin affärsmodell och affärsstrategi för att skapa långsiktig och hållbar konkurrenskraft och lönsamhet. Dassault Systèmes har utvecklat en affärs- och innovationsplattform som möjliggör för bolag att genom digital transformation snabbare och på ett bättre sätt utveckla, producera och lansera nya produkter. 

En del av konceptet bygger på att använda virtuella tvillingar, identiska kopior av exempelvis produkter, fabriker eller byggnader. På så vis kan man optimera sina produkter och sin tillverkning med avseende på bland annat effektivitet, lönsamhet och miljömässig hållbarhet. Genom Dassault Systèmes digitala plattform designas och konstrueras produkten i programvaror, man kan sedan göra virtuella simuleringar för att testa hur produkten fungerar i sin verkliga miljö med avseende på exempelvis säkerhet, luftmotstånd, ljud och utsläpp. Det innebär att produkten redan innan den börjar tillverkas har verifierats för att uppfylla kraven på lagkrav, hållbarhet, konkurrenskraft och kostnad. Alla tester och simuleringar görs innan produktlansering för att säkerställa bästa möjliga utfall av slutprodukten. 

– Med hjälp av vår affärs- och innovationsplattform 3DEXPERIENCE kan bolag hantera allt från att designa, konstruera, simulera och verifiera sin tillverkning digitalt genom en virtuell värld som motsvarar den fysiska, säger Thomas Lindström, Sverigechef för direktförsäljning.

Lösning till framgångsrik produktutveckling

Bakgrunden till det ökande behovet av snabbhet till marknaden av nya produkter och tjänster för de flesta företagen är dels den stigande globala konkurrensen, men även att många bolag i spåren av Covid-19 upplever en minskad efterfrågan. Den nuvarande situationen kan även betyda att man behöver se över bolagets affärsmodell och affärsstrategi för att hitta nya, smarta sätt att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja sina produkter. Många kunder idag efterfrågar inte bara en funktion till en låg kostnad, utan är mer intresserade av en totalupplevelse där man även tar ett miljöansvar.

– Arbetar man med att utveckla nya koncept och eller produktutveckling vill man ha ut de nya produkterna eller tjänsterna så snabbt som möjligt på marknaden. Det är högre press än någonsin på att ta fram nya, bättre, billigare och mer hållbara produkter snabbt nu, säger Thomas Lindström.

Effektivare innovationsprocess

3DEXPERIENCE hjälper bolag till rätt förutsättningar för en effektivare innovationsprocess, där de kan både snabbare och bättre ta fram nya produkter och få dem i produktion. Ofta har bolag olika avdelningar som arbetar i en mängd olika programvaror och plattformar över de olika disciplinerna. Det finns en uppenbar risk att man skapar silos av information som blir svår att dela och distribuera. 3DEXPERIENCE är plattformen som spänner över alla discipliner på och även utanför bolaget. När alla har möjlighet att arbeta mot en gemensam databas i realtid ökar effektiviteten i att använda bolagets data. Det kortar även ner tiden att hitta och använda information över företaget. Här finns möjligheten att överbrygga den klassiska utmaningen mellan produktutveckling och tillverkning på ett bra sätt. 3DEXPERIENCE verkar för att öka samarbetet, effektivisera innovation och få fram bättre produkter. 

– När ett bolag tar fram en ny produkt använder man ofta ett par prototypvändor för att testa och verifiera funktionen, byta eller justera material samt få feedback från interna och externa parter på designen. Med vår plattform kan man ta bort flera av de fysiska prototyperna eftersom man har möjlighet att simulera stora delar virtuellt. Man sparar då väldigt mycket tid i en utvecklingsprocess och har lättare att ta viktiga beslut tidigt. Allt från materialval, utvärdering av återvinning samt tillverkning i mer miljövänliga processer kan simuleras för att skapa än mer hållbara produkter men även tillverknings- och distributionsmodeller för framtiden, säger Thomas Lindström.

Inbyggd kommunikation och samarbete

En av aspekterna bolag tittar på när de tar fram nya produkter eller ska sätta något i produktion är hur väl kommunikationen och samarbetet fungerar internt men även med underleverantörer och partners. För att bemöta kraven på smidig kommunikation har man skapat 3DEXPERIENCE plattformen, som är tillgänglig för alla inblandade parter.  

– Så förutom att jobba mot samma plattform och databas genom hela bolaget, kan man även göra så med partners utanför bolaget. Många använder idag mailprogram eller fildelningssiter för att kommunicera med utvecklingspartners eller underleverantörer vilket bidrar till en ineffektivitet men även risk för att man använder gamla eller felaktiga versioner. Det finns en otroligt stor potential till tidsvinst när man ska ta fram nya produkter och exempelvis kommunicerar med sin underleverantörskedja, säger Thomas Lindström. 

Plattformen kan användas inom alla industrier och Dassault Systèmes stärker även upp inom Life Science och Healthcare där forskare och bolag kan använda programvaran för att simulera och effektivisera framtagningen av läkemedel och vaccin. 

Fördelar med 3DEXPERIENCE:

* En innovationsplattform som möjliggör nya affärsmodeller 

* Kortar ner utvecklingstiden och tiden till marknaden för nya produkter och koncept

* Möjliggör samarbeten och innovation inom och utanför bolagen då alla verkar på samma plattform och databas

* Möjliggör långsiktigt hållbar konkurrenskraft och lönsamhet för företag inom alla branscher

Om Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, ledande inom 3D-upplevelser, tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Dess världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls. Dassault Systèmes lösningar för samarbeten uppmuntrar till innovation och ger utökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den fysiska. Dassault Systèmes ger mervärde till 210 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 140 länder. Mer information finns tillgänglig på www.3ds.com 

 

Mer från Dassault Systèmes

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dassault Systèmes och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera