Annons
Innehåll från CRK Forest Management ABAnnons

Hållbar skogsförvaltning – en del av den cirkulära ekonomin

Foto:Ingrid Danielsson

Skogsbruk är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Tillgången på skog är god men det gäller att förvalta denna råvaruresurs på rätt sätt. Det gör man genom en hållbar och långsiktig skogsförvaltning. Något som bidrar till en utveckling av skogen och motverkar klimatförändringen eftersom skogsbruket är en betydande leverantör av koldioxidinbindning. 

Tillsammans med Finland och Baltikum utgör Sverige ett välutvecklat skogsindustrikluster som länkar samman sågverk och massabruk som omvandlar virkesråvara till produkter av olika slag.

– Efterfrågan på hållbara slutprodukter från skogsindustrin ökar. Det gäller allt från sågade trävaror för konstruktion till förpackningsmaterial som ersätter plast, säger Rickard Lehmann, VD för CRK Forest Management AB, som är specialiserat på skog som kapitalförvaltning.

Han ser flera orsaker till det som e-handel, befolkningstillväxt, höjd levnadsstandard samt energisektorn med trädbränslen och biodiesel från träråvara. 

– Mycket av det här är återvinningsbart men trä binder också koldioxid. Därför bidrar skogen på många sätt till den cirkulära ekonomin, säger Rickard Lehmann. 

Hållbar skogsförvaltning tar hänsyn till ekologiska och sociala värden 

Inom skogsförvaltning spelar ett aktivt skogsbruk en avgörande roll. Eftersom det är mer hållbart än att skogen är obrukad. 

– Skog är en fantastisk förnyelsebar resurs som i hög grad återvinns i dag. Men det finns mer att göra, säger Mattias Carlsson, hållbarhets- och Baltikumansvarig på CRK Forest Management AB. 

Han exemplifierar med deras eget CO2-fotavtryck.

– Vi tittar på det ur flera perspektiv: hur mycket skogen har vuxit, avverkning och utsläpp. Sammantaget har vi ett positivt footprint eftersom verksamheten binder CO2-utsläppet med en årlig mängd motsvarande utsläppen från 50 000 fossildrivna bilar, säger han. 

Certifiering FSC och PEFC

Skogsbruket lyder under nationella lagar men har också egna certifieringar så som FSC och PEFC. I dessa ingår flera krav, som skydd av ursprungsbefolkningars rättigheter, arbetsrättigheter, lokalbefolkningens möjlighet till utkomst, värna natur samt att verka för ett långsiktigt, ekonomiskt och uthålligt skogsbruk.

– Certifieringen ställer många krav. Det tycker vi är bra. Vi jobbar så att våra underleverantörer måste ha en säkerhetsutbildning och säkerhetsutrustning. Vi har också ett ”Grönt kort” vilket innebär att de som jobbar med planering eller skogsarbete är utbildade i natur- och kulturvård för att vi ska bevara kulturmiljöer, säger Mattias Carlsson. 

Avsättning av mark och grön energi 

En annan viktig del av skogsbruket är att värna den biologiska mångfalden. Något som bland annat görs genom frivilliga avsättningar. 

– Våra avsättningar är i storleksklassen 5–10 procent med målet att öka mängden gammal skog och skapa skogsmiljöer till arter som är hotade. Utöver det arbetar vi med enskilda hållbarhetsobjekt som att spara kantzoner mot myrar och sjöar som buffertzoner, samt att lämna evighetsträd och högstubbar på avverkningsområden, säger Mattias Carlsson. 

De arbetar också med FN:s hållbarhetsmål nummer tre – grön energi – och är positiva till att upplåta mark för vindkraft och solceller där lokalsamhället tillåter det. Men framför allt handlar hållbart skogsbruk om ett långsiktigt arbete. 

– Det är inga snabba klipp. En god värdeutveckling fås genom att värna om skogen på lång sikt. Vi kan inte såga av den gren vi sitter på, utan måste se till att ekosystemet skog fungerar, säger Rickard Lehmann. 

Om CRK Forest Management AB: 

CRK Forest Management AB är ett konsultföretag specialiserat på anskaffning, hållbar förvaltning och utveckling av skogstillgångar. CRK F M AB har tillsammans med SEB sedan 2017 byggt upp skogsfonden Silvestica Green Forest med skogstillgångar på 120 000 hektar i Sverige, Finland och Baltikum med 500 miljoner Euro investerat kapital. En andra skogfond Silvestica 2 med samma inriktning startades i december 2021. 

 

Läs mer om skogsfonden Silvestica Green Forest 

 

 

Mer från CRK Forest Management AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CRK Forest Management AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera