1515
Annons
Innehåll från CirChemAnnons

Rengöring av lösningsmedel är lönsamt och klimatsmart

Det svenska miljöteknikföretaget CirChem har en unik, klimatsmart rengöringsprocess för återvinning av använda lösningsmedel. Bolaget kan i dag i sin anläggning i Vänersborg rengöra lösningsmedel från industrin i cirkulära flöden med positiv klimatpåverkan. 

CirChems flöden är lönsamma för industrin och bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Fullt utbyggd kan anläggningen, beroende på lösningsmedel, bidra till en minskning av koldioxidutsläppen motsvarande en tredjedel av vad det svenska inrikesflyget släpper ut på ett år.

– Vi är ett företag som gör det möjligt för industrin att på ett lönsamt sätt göra skillnad för klimatet och för kommande generationer. Vi gör det genom att återvinna lösningsmedelsavfall som annars skulle förbrännas och generera stora mängder koldioxidutsläpp, säger Christina Hillforth, VD på CirChem.

Linjära flöden blir cirkulära

Genom att samla in lösningsmedel från industrin och konvertera dem till produkter med hög renhet skapar CirChem ett cirkulärt flöde som gynnar miljön. De rengjorda produkterna kan återbrukas som lösningsmedel eller bli en del av en helt ny produkt, som exempelvis handsprit, spolarvätska och andra typer av desinfektionsmedel eller rengöringsmedel.

– De traditionellt linjära värdekedjorna måste omvandlas till cirkulära. Vi märker att industriföretagen börjar ta hållbarhetsfrågan på allvar, men omställningen kan gå ännu snabbare. Vi kan, genom vår verksamhet, stötta och vara en del av industriföretagens process för att bli mer klimatneutrala. Klimatomställningen ställer krav på att vi tillsammans utvecklar nya samarbeten för att vi ska lyckas, säger Christina Hillforth.

Förädling ger stora koldioxidbesparingar

CirChems anläggning, som ligger i Vargön i Vänersborg, invigdes 2019 och vid full utbyggnad kommer den att bidra till en minskning med 150 000 ton koldioxidutsläpp per år. 

– I dag har vi tillstånd för att rena 2 500 ton lösningsmedelsavfall per år. En ansökan är inlämnad för att utöka tillståndet till 20 000 ton per år. Parallellt planerar vi för utbyggnaden av anläggningen. Redan i dag hjälper vi industrin att etablera cirkulära flöden och framöver kommer vi att kunna reducera industrins koldioxidutsläpp ännu mer. 

Stor tillväxtpotential

Hittills har CirChem haft Sverige som huvudsakligt verksamhetsområde och nu satsar företaget på fler marknader i norra Europa. 

– Vår affärsmodell och våra tillväxtmöjligheter gynnas av politiska och regulatoriska krav samt industrins förståelse för att en förändring måste ske. Det finns ett stort intresse för vårt erbjudande även utanför Norden, vilket är lovande, och vi siktar mot att bli en ledande aktör i norra Europa, säger Christina Hillforth. 

Om CirChem

Vi är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxtfas som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. CirChem renar och förädlar använt lösningsmedel så det går att använda på nytt. Det bidrar till ökad resurseffektivitet, minskade CO2-utsläpp och är ekonomiskt lönsamt. Målet är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. 

Läs mer på circhem.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CirChem och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera