ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Innehåll från Assemblin

Uppmaningen till byggbranschens aktörer: ”Riktigt samarbete driver ned kostnaderna”

En samarbetsform som på pappret är höjd till skyarna av byggbranschen – men som i sin rätta form knappt existerar på marknaden. Så beskriver installationsföretaget Assemblins koncernchef Mats Johansson samarbetsformen partnering.

– När alla parter, från byggherre till underentreprenörer, arbetar tillsammans med projektet i fokus genom att dela risk och möjligheter med samma incitament – då börjar det hända saker.

Så jobbar Assemblin med partnering

I byggprojekt innebär partnering att projektets aktörer öppet samarbetar ifrån planeringsskedet till förvaltningsskedet. Gemensamt tar parterna ansvar för att tillsammans uppnå projektets mål, sänka dess kostnader samt öka effektivitet och kvalitet.

För att detta ska kunna fungera krävs en byggherre som från start har vilja och mod att i ett tidigt skede engagera medverkande aktörer.

Med projektet i fokus och med kompetenta aktörer, som alla har samma mål och drivkrafter, börjar aktörerna på riktigt att fokusera på bättre lösningar, istället för att bevaka sina egna positioner. Något som gagnar slutkunden och alla inblandade aktörer, menar Mats Johansson, koncernchef på Assemblin.

Men det kräver mogenhet, ett delande av risker och att ett gemensamt beslutsfattande existerar.

– Jag hade efter mina mer än tio år som beställare och byggentreprenör i USA hoppats på att partnering, på riktigt, hade blivit en realitet i Sverige. Men nu, efter mitt första år på Assemblin, kan jag konstatera att så inte är fallet, säger Mats Johansson.

– Det finns så många avarter av samarbetsformen som har väldigt lite med samarbete att göra och som är alldeles för ensidiga, vilket är fel. Om inte alla inblandade parter arbetar åt samma håll så når vi inte ända fram.

Advokaten: Partnering kräver lojalitet
John Hane är advokat på Foyen Advokater och specialist på upphandlingsjuridik och byggentreprenader. Han beskriver partnering som ett strukturerat sätt att samverka mot gemensamma mål.

– Man kan säga att parterna måste gräva ner stridsyxan och börja bete sig lojalt mot varandra och projektet istället för att maximera sitt egenintresse. En avgörande förutsättning för att det ska fungera är en ersättningsmodell där entreprenören tillförsäkras en ’lagom’ vinst.

Det krävs en samsyn
John Hane berättar att det i England och USA finns av staten framtagna mallkontrakt för partnering i byggprojekt. Tack vare dessa har även branschens aktörer en delad syn på samarbetet. I Sverige råder inte en sådan samsyn.

Här finns två lösa huvudspår som branschen förhåller sig till:

● En nästan 20 år gammal modell för utökad samverkan som från början utvecklats för anläggningsbranschen men senare år övertagits av Trafikverket.  

● En kontraktsmall för partnering av organisationen Byggherrarna. 

Forskare vid Chalmers och Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en rapport på temat partnering. I sina rekommendationer till Trafikverket slår forskarna fast vikten av en samlad bild av entreprenadupphandling i allmänhet, och partneringsamverkan i synnerhet framöver.

Är branschen mogen för att ta ett gemensamt steg för ökad tydlighet och samsyn?
Vi vinner alla på att se till projektets bästa och arbeta för det tillsammans som byggherre, projektör och entreprenör, säger Mats Johansson.

Läs mer om Assemblin här

Källa: Partnering inom entreprenad – när, hur och varför?

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Assemblin och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer