ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Innehåll från Alzheimerfonden

Då kommer vaccinet mot Alzheimers sjukdom

  • Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Ett vaccin som kan stoppa Alzheimers sjukdom från att fortsätta att utvecklas i hjärnan är inte längre bara en dröm.
Enligt Lars Lannfelt
professor i geriatrik vid Uppsala universitet, kan det finnas ett läkemedel på marknaden om några år.

– Efter flera misslyckanden verkar vi vara på rätt väg, säger han.

Stöd forskningen kring demenssjukdomar

 47 miljoner människor är drabbade av demenssjukdomar och ett nytt fall upptäcks var tredje sekund. Idag finns det inget botemedel – och forskare flaggar för att sjukvården kommer att kollapsa om vi inte tar tag i problemet. Lars Lannfelt är professor i geriatrik vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av forskning om demenssjukdomar och ligger även bakom viktiga upptäckter som gjordes under 90-talet och som kan knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom.

 

 – Efter flera misslyckanden verkar vi vara på rätt väg. Framsteg inom genetik, molekylärbiologi och klinisk medicin har bildat basen och det gör att vi har stora förhoppningar om att på sikt kunna stoppa sjukdomen, säger han.

Just nu testar Lars Lannfelt tillsammans med sina kollegor ett nytt vaccin som förhoppningsvis kan få Alzheimers sjukdom att stanna upp. En studie på 856 patienter i nio EU-länder, USA, Kanada, Japan och Sydkorea ska ge svar på om det fungerar. Men det är mycket komplicerat och kostsamt att ta fram läkemedel, speciellt mot sjukdomar i hjärnan.

– De flesta initiativ från de stora läkemedelsföretagen för att utveckla nya läkemedel har gått ut på att attackera beta-amyloid i fibrillform i placken som bildas i hjärnan. Det har lett till flera bakslag på senare år på grund av biverkningar. Man har dessutom ofta startat behandlingen alltför sent, då hjärnskadorna varit utbredda och sjukdomsprocessen är svår att stoppa, säger Lars Lannfelt.

 Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling av tekniker som underlättar diagnos av Alzheimers sjukdom. Det har hjälpt forskarna att gräva ännu djupare i vad som orsakar demenssjukdomen. Lars Lannfelt berättar att det vaccin, det vill säga en antikropp som ges i dropp, som de just nu testar kan finnas på marknaden redan om några år.

 – Om behandlingen är framgångsrik får drabbade släkter och andra högriskgrupper all anledning att aktivt låta sig screenas för att se om de kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det är inget som vi rekommenderar i dagsläget eftersom det inte finns något botemedel, säger han.

 Trots att Sverige ligger i den absoluta fronten när det gäller Alzheimerforskning betonar Lars Lannfelt att de behöver mer pengar för att kunna gå till botten med vad som orsakar demens.

 – Det fanns knappt någon forskning alls kring demenssjukdomar för 40 år sedan. Vi som arbetar med hjärnan känner oss otroligt missgynnade. Alzheimerfonden ger mycket bra stöd till forskningen, men vi behöver samla in mer pengar. Demens är plågsamt och drabbar så otroligt många i samhället, säger han. 

Följ artikelserien om demensproblematiken, läs mer här!

 Faktaruta Alzheimerfonden

 Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Deras vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Alzheimerfonden och ej en artikel av Dagens industri

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies