Annons
Innehåll från AJ ProdukterAnnons

Ökande avfallsmängder och minskad återvinning - så kan du lösa kontorets avfallsproblem

Av de 152 miljoner ton avfall som uppstod i Sverige under 2020 återvanns endast en femtedel, visar nya siffror. Alicia Björklund, produktingenjör som arbetar med hållbarhet på AJ Produkter, menar att det är ett tydligt tecken på att det behövs fler insatser för att öka materialåtervinningen.

– Ju mer vi sorterar, desto mindre bränns upp. Material med farliga ämnen tas också om hand på rätt sätt, vilket gör mindre skada på människa och natur, säger hon.

Hitta smarta produkter som förenklar källsorteringen här 

Enligt rapporten ”Avfall i Sverige 2020” genererade Sverige sammanlagt 152 miljoner ton avfall samma år. De största mängderna avfall kom från byggbranschen med 14,2 miljoner ton, hushållen med 4,6 miljoner ton tätt följt av tjänstebranscherna med 2,2 miljoner ton.

AJ Produkter arbetar sedan länge för att produkterna ska hålla hög kvalitet när det gäller funktion och säkerhet och ha en lång livslängd samt varken skada människor eller miljö. Det har resulterat i ett stort utbud av källsorteringsprodukter för kontor, lager och skola.

– Att förebygga avfall har många fördelar och ger störst miljövinst i avfallshierarkin. Det minskar påverkan på klimat och miljö, inköpskostnader, tid för hantering att ta hand om avfallet och avfallsavgifter. Att källsortera på arbetsplatsen är en effektiv åtgärd som är enkel, både att införa och vidareutveckla, säger Alicia Björklund.

Sortera på plats

Men vad består egentligen kontorsavfall av? Hon förklarar att en stor del är kontorspapper och restavfall, till exempel brännbart avfall som slängs i papperskorgar. Det som också slängs på kontor är matavfall och förpackningar av olika slag. Sen kan det också förekomma mindre mängder elavfall samt farligt avfall.

Har ni en behållare på varje plats där avfall uppstår? Sannolikheten att ett material sorteras korrekt och återvinns är störst om det kan sorteras på plats, redan när det uppstår. En behållare för återvinning av papper intill kontorets skrivare är ett exempel. Ett annat är att kunna sortera matavfall, ”take away”-förpackningar av papper eller plast i lunchrummet. 

– Det kan vara svårt att få med alla, men samtidigt är det många som källsorterar hemma som även vill göra det på jobbet. Om vi gör det tydligt och enkelt att sortera, och så svårt som möjligt att slänga i brännbart, så ökar vi materialåtervinningen.

Minska avfall som går till förbränning

AJ Produkter arbetar också för att minska sitt eget totala avfall, bland annat på huvudkontoret och centrallagret i Halmstad. Varje månad följer de upp andelen materialåtervinningsbart verksamhetsavfall och lägger upp nyckeltalet på intranätet.  

– Här vet vi att vi kan förbättra oss och därför har vi flera aktiviteter igång för att komma framåt. Vi har bland annat startat något som vi kallar för pallprojektet tillsammans med vår fabrik i Polen. Syftet är att minska avfall som går till förbränning samt att förbättra kvaliteten på pallarna så att de kan användas längre och cirkulera vidare.

– Vi håller också på att se över sorteringen av vårt hushålls- och kontorsavfall. Vi gör ett omtag i våra lunchrum och på kontoren planerar vi att succesivt ta bort papperskorgarna och börja med källsortering vid pentryna.

AJ Produkter är också medlemmar i 100 %-klubben. Det är ett nätverk för företag och organisationer som vill verka för en hållbar livscykelhantering av it-produkter och har som målsättning att all it-utrustning ska återbrukas.

– Vårt medlemskap i 100 %-klubben bidrar till ett ökat fokus i vårt arbete med att nå ett hundraprocentigt återtag av all it-utrustning som vi använder, säger Alicia Björklund.

GUIDE: Så blir det lätt att göra rätt i källsorteringen 

 

Mer från AJ Produkter

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AJ Produkter och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera