Annons
Innehåll från 421 Resource ManagementAnnons

421 vill inspirera – klimatkompenserar 525 ton koldioxid

När managementkonsultbolaget 421 växlade upp sitt hållbarhetsarbete i fjol blev resultatet ett jämställt kontor och 525 ton klimatkompenserad koldioxid. Nu hoppas de kunna inspirera andra.

421 är ett familjärt managementkonsultbolag inom bank och finans som på drygt ett decennium har växt från 4 till 25 anställda. Tillväxten ska nu öka ytterligare och expansionen tillskrivs den uppmuntrande och hållbara företagskulturen.

Hållbar företagskultur? Handlar inte hållbarhet främst om miljön?

– Man brukar dela upp hållbarhet i miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. För oss är en socialt hållbar arbetsplats inkluderande, jämlik och utvecklande, förklarar Erica Ohlsson, CSR-ansvarig på 421.

En sådan arbetsplats är också jämställd, konstaterade man på 421, och valde jämställdhet som ett av två hållbarhetsmål. Pandemi eller inte, nu skulle bolaget växla upp sitt hållbarhetsarbete. En fokusgrupp utsågs för att titta närmare på Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Man valde Jämställdhet (5) och Bekämpa klimatförändringarna (13). Båda målen är idag en del av bolagets strategiska agenda och dagliga arbete. 

– Idag består vår personalgrupp av hälften män, hälften kvinnor. Branschsnittet är att en tredjedel är kvinnor, så vi är naturligtvis väldigt stolta och glada över att vi nått hit, konstaterar Erica Ohlsson.

Det är inte svårt att hitta duktiga kvinnor, menar Erica, utmaningen handlar snarare om retention. Det är viktigt att ha starka kvinnliga förebilder och en kultur där man hjälper och utvecklar varandra. En sådan kultur skapas inte på ett år, det är ett långsiktigt arbete som kräver att de anställda delar samma värderingar och arbetar mot gemensamma mål.

525 ton klimatkompensation 

Det andra målet man valde att fokusera på handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Under 2021 har bolaget klimatkompenserat för 525 ton koldioxid, vilket även inkluderar de anställdas privata utsläpp. 

Klimatkompensationen görs i samarbete med GoClimate, ett socialt företag som beräknar företags klimatavtryck och erbjuder ett enkelt sätt att klimatkompensera. I praktiken betyder det att medverkande företag stöttar olika klimatprojekt.

– Vi är nu klimatpositiva och i år hamnar vårt bidrag i investeringar i en vindkraftpark på Aruba, som ska minska användningen av fossila bränslen. Nästa år utvärderar vi resultatet för att se var kommande års klimatkompensation kan göra mest nytta, berättar Erica Ohlsson.

Även arbetet för jämställdhet kommer att utvärderas. Måhända har man inspirerats av FN:s beskrivning av det globala jämställdhetsmålet – jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser – Erica Ohlsson avslutar nämligen intervjun med följande konstaterande:

– Vårt nästa mål är att nå en jämn fördelning inom beslutsfattandet, både operativt och inom styrelsen.

Läs mer om 421 här

Om 421:

421 är ett familjärt managementkonsultbolag som arbetar med förändringsledning i finansbranschen.Bolaget kännetecknas av proaktivitet och har som mål att genom sitt hållbarhetsarbete vara en förebild. 421 vill ta ansvar för sin klimatpåverkan samt vara en attraktiv och inspirerande arbetsgivare.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med 421 Resource Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera