1515
BIOINVENT: NYTT KAPITAL GER FINANSIERING TILL 2022/2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Bioinvent tar genom en riktad emission in cirka 487 miljoner kronor. En efterföljande företrädesemission om maximalt cirka 146 miljoner kronor innebär att bolaget totalt kan komma att tillföras cirka 633 miljoner kronor.

"Det kapitalet kommer förmodligen att ta oss mot slutet av 2022 och kanske in i 2023. Det beror också på den tredje delen av emissionen som inte är klar ännu", säger Bioinvents vd Martin Welschof till Nyhetsbyrån Direkt.

Genomförandet av den riktade emissionen kommer att ske genom två trancher följt av en tredje "reparationsemission", en företrädesemission till de aktieägare som inte har fått ta del av den riktade emissionen, vilken kommer att ge en utspädning om drygt 41 procent.

Den efterföljande företrädesemissionen, som investerarna i den riktade emissionen inte kommer ta del i, innebär därmed en möjlighet för befintliga aktieägare att lindra utspädningseffekten från den riktade emissionen.

Kapitalet från den riktade emissionen ska främst användas till tre ändamål. Ungefär en fjärdedel av likviden från den riktade emissionen kommer att gå till att driva utvecklingen av läkemedelskandidaten BI-1206 vid blodcancerformen Non-Hodgkins lymfom såväl som i kombination med Pfizers immunterapiläkemedel Keytruda inriktat mot solida tumörer. Fyra tiondelar ska finansiera de tre substanserna BI-1808, BI-1607 och BT-001 in i klinisk utveckling. Cirka 35 procent av likviden från den riktade emissionen kommer att användas till prioriterad preklinisk forskning.

Ändamålen för den planerade företrädesemissionen kommer enligt vad Martin Welschof ser i nuläget att vara desamma som för den riktade emissionen.

"Det kommer att ge investeringarna ytterligare stöd och kraft", säger Bioinvents vd och tillägger att det ytterligare kapitalet ger större flexibilitet.

Företrädesemissionen i kapitalanskaffningen är inte garanterad.

Varför beslutade ni att inte garantera företrädesemissionen?

"Jag tror helt enkelt att det inte behövs. Jag ville inte göra ytterligare en garanterad företrädesemission. I början på 2019 gjorde vi en företrädesemission som inte föll ut på ett bra sätt. Nu gör vi finansieringen med styrka och inte något vi måste skydda med garantier, så jag tror inte det är nödvändigt. Den tredje delen är också riktad till de mindre aktieägarna för att de ska kunna ta del till samma pris som de andra", säger Martin Welschof.

Bioinvent kommer enligt sin strategi att driva sina projekt fram tills att de har kunnat visa att effekten av läkemedelskandidaten fungerar i kliniska studier så kallad proof of concept. Därefter är tanken att projekten ska drivas vidare tillsammans med partners.

Med ökad flexibilitet som det nya kapitalet ger skulle Bioinvent i något fall möjligen kunna driva något projekt längre än så. Bioinvents vd nämner bolagets läkemedelskandidat BI-1206, som har särläkemedelsstatus i USA för indikationen mantelcellslymfom.

"Om vi ser mycket bra data för dosexpansionstudien kan vi överväga att utöka den till fler än 100 patienter och försöka ansöka om ett villkorat godkännande. Det är något som kan övervägas, men för att göra det mycket klart är det inte vår nuvarande plan ännu", säger Martin Welschof.

FDA:s särläkemedelsstatus innebär vissa incitament, bland annat sju års marknadsexklusivitet i USA när väl marknadsgodkännande erhållits, och också tillgång till bidrag exklusiva för särläkemedel.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?