1515
Annons
COREM PROPERTY: GEMENSAMT BOLAG IMOM HYRESBOSTADSUTVECKLING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Corem och Alm Equity har tecknat avtal om att skapa ett gemensamt bolag vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Tillträde sker under andra kvartalet 2022. Parterna avser notera det gemensamma bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande som kommer i spåren av den avsiktsförklaring i frågan som bolagen tecknade i november.

Det gemensamma bolagets fastighetsportfölj kommer att omfatta befintliga förvaltningsfastigheter och byggrätter för framtida utveckling. Byggrättsportföljen består av ett 60-tal projekt med en sammanlagd potential om ungefär 24.000 bostäder. Geografiskt är tyngdpunkten belägen i Stockholmsområdet och resterande i framförallt Mälardalen.

"För Alm Equity innebär affären att övervärden synliggörs och att vi under första halvåret kommer skapa en resultateffekt på cirka 2 miljarder kronor. Inom Alm Equity kvarstår projektutvecklingsverksamheten inriktad mot privatsidan samt leverans av redan sålda fastigheter till externa förvaltningsbolag. Den kvarvarande projektutvecklingsverksamheten utgörs av närmare 7.000 byggrätter varav 2.350 är i produktion", meddelas det.

Det gemensamma bolaget kommer att bedriva verksamheten under varumärket Klövern där ägandet efter apportemission kommer att uppgå till 51 procent för Corem och 49 procent för ALM.

Målsättningen med det gemensamma bolaget är att skapa tillväxt vilket med fördel kan göras genom att utöka med fler fastighetsägare som kompletterar verksamheten, heter det.

"Det är glädjande att vi tillsammans med Corem nu har avtalat om vårt kommande gemensamma förvaltningsbolag som på sikt kommer att bli ett av Sveriges största. Vi är två entreprenöriella bolag med lång erfarenhet, där vår styrka som bostadsutvecklare tillsammans med Corems gedigna erfarenhet av förvaltning, kommer att ge en bra grund. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Corem och alla medarbetare i det nya bolaget. Affären visar att Alms affärsmodell fungerar väl och att vår resa som bolagsbyggare tar ytterligare ett steg framåt", säger Alm Equitys vd Joakim Alm.

"Vi är glada att nu tillsammans med Alm kunna utveckla våra byggrätter ytterligare. Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med Alm ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi än tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa för investment grade", säger Corems vd Eva Landén.

Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd och stämmobeslut.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera