Annons
NOKIA: OSÄKERHETEN TILLTAR, MEN TROR PÅ TILLVÄXT 2023 - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det tredje kvartalet demonstrerade att Nokia levererar på ambitionen att öka tillväxten, skriver vd Pekka Lundmark i delårsrapporten. Vad avser nästa år spås fortsatt tillväxt, trots ökad omvärldsoro.

Nettoförsäljningen ökade med 6 procent i valutajusterade termer, en förbättring som skedde i takt med att utbudshinder lättade och samtidigt kunde lönsamheten hållas uppe med en jämförbar rörelsemarginal på 10,5 procent.

"Detta är något svagare jämfört med samma period i fjol, då totalen med förbättrad lönsamhet inom Mobile Networks och Network Infrastructure drogs ned av dålig tajming i kontraktsförnyelser inom Nokia Technologies", skriver Pekka Lundmark.

Mobile Networks växte med 12 procent valutajusterat, något som drog nytta av förbättrad konkurrenskraft och lättnad inom leverantörskedjan. Nettoförsäljningstillväxten var robust också inom Networks Infrastructure på 5 procent, något som drevs av forstatt starka underliggande trender i efterfrågan.

Cloud och Networks Services minskade med 3 procent. Nokia arbetar med att balansera om portföljen med med förbättrade bruttomarginaler.

"Nokia Technologies fortsatte leverera framsteg inom patentlicensieringstillväxtområden såsom fordon och konsumentelektronik. Dessa områden var negligerbara under 2018 men har nu bidragit med över 100 miljoner euro i nettoförsäljning de senaste 12 månaderna", konstaterar vd:n.

Enterprise stod för en nettoförsäljningstillväxt som accellererade till 22 procent valutajusterat.

"Vi har starkt momentum inom Enterprise, inklusive 30 nya privata kunder inom trådlöst under kvartalet och ytterligare ny IP Routing-kund i webskala. Vi förväntar oss att Enterprise fortsätter vara vårt snabbast växande kundsegment", skriver Pekka Lundmark.

Tajmingrisker med utestående affärer inom Nokia Technologies kvarstår, men med antagandet gjort om att dessa sluts fortsätter bolaget mot den högre delen av det intervall som guidats för avseende nettoförsäljningen 2022 och mot mittpunkten i intervallet för rörelsemarginalen.

"När vi börjar blicka bortom 2022 erkänner vi en ökad makro- och geopolitisk osäkerhet. Detta kan få påverkan hos vissa av våra kunders investeringar, men vi förväntar oss tillväxt i våra adresserbara marknader under 2023. Givet vår sentida framgång med nya 5G-kontrakt i regioner som Indien som väntas takta upp starkt under 2023 tror vi oss vara i slagläge för att prestera bättre än marknaden och göra framsteg mot våra långsiktiga marginalmål", säger Pekka Lundmark.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera