1515
Annons
IRRAS: NYA FINANSIELLA MÅL, FÖRETRÄDESEMISSION 215 MLN KR (NY)

(Lägger till villkor i emissionen samt kursrabatten för teckningskursen jämfört med måndagens stängningskurs samt mer text på flera ställen i texten)


STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras har beslutat att revidera sina finansiella mål där en nettoomsättning om över 350 miljoner kronor förväntas 2025. Bolaget förväntar sig att nettoomsättningen överstiger 35 miljoner kronor under 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har bolaget som mål att nå en bruttomarginal om minst 60 procent 2025. Bolaget förväntar sig en bruttomarginal om 30 procent eller högre under 2022.

Det sista målet är att ha ett positivt kassaflöde till 2025.

Omsättningsmålet för 2022 skulle dock på nivån över 35 miljoner kronor jämfört med omsättningen för helåret 2021 ge en tillväxt på minst 56 procent. Sett utifrån tillväxt mellan de separata kvartalen under 2022 skulle det dock enbart innebära en marginell tillväxt, givet att omsättningen i det första kvartalet låg på 8,6 miljoner kronor.

För att uppnå de uppdaterade finansiella målen kommer ledningen för Irras att fortsätta utvärdera bolagets kommersiella strategi samt bolagets rörelsekostnader, heter det.

För närvarande har Irras egna säljare i USA, Tyskland och Norden, samt ett nätverk av distributörer på vissa övriga marknader. Men framöver diskuterar bolaget ett kommersiellt samarbete med etablerade medicinsktekniska företag som har en större marknadsnärvaro och fler säljare fokuserade inom neurokirurgi och neurointensivvård. Sedan början av covid-19-pandemin har storleken på bolagets globala säljstyrka varit oförändrad.

Ett kommersiellt samarbete med en extern aktör skulle potentiellt kunna påskynda användandet av företagets produkter samtidigt som det skulle kunna minska kostnaderna för att växa försäljningsorganisationen, skriver Irras i pressmeddelandet.

I ett separat pressmeddelande skriver Irras att det avser genomföra en företrädesemission om upp till 215 miljoner kronor.

"Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa framgångsrik implementering av bolagets tillväxtstrategi, inklusive finansiering av Irras löpande verksamhet och dess fortsatta kommersialisering av sin produktportfölj", skriver bolaget.

Teckningskursen har fastställts till 0:30 kronor per aktie. Teckningsrelationen har fastställts till 9:1, vilket innebär att befintliga aktieägare för varje aktie får rätt att teckna nio nya aktier.

Teckningskursen på 0:30 kronor per aktie ligger nästan 84 procent under måndagens stängningskurs på 1:86 kronor. Aktien rusade upp 85 procent under måndagen efter två större kurslyft, dels vid 13-tiden då aktien rörde sig från strax över 1:10 kronor till nivåer runt 1:50 kronor samt från denna nivå upp till stängningskursen under den avslutande timmens handel på måndagen. Kursrusningen inträffade alltså före beskeden om det nya finansiella målet samt emissionen.

Med ovan nämnda teckningsvillkor och en teckningskurs på 0:30 kronor per aktie får du vid stängningskursen på måndagen ett teoretiskt värde på cirka 0:46 kronor.

Företrädesemissionen omfattar högst cirka 715 miljoner aktier. Bacara Holdings och Lexington Holding har åtagit sig att teckna aktier motsvarande upp till sin pro rata-andel i företrädesemissionen, cirka 27,5 procent, förutsatt att deras gemensamma aktieägande inte uppgår till eller överstiger 30 procent efter företrädesemissionen.

Spetses Investments Limited, ett investeringsbolag förvaltat av Levant Capital, har åtagit att garantera cirka 46,6 procent av företrädesemissionen, motsvarande 100 miljoner kronor.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera