1515
Annons
IRRAS: NYA FINANSIELLA MÅL, FÖRETRÄDESEMISSION 215 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras har beslutat att revidera sina finansiella mål där en nettoomsättning om över 350 miljoner kronor förväntas 2025. Bolaget förväntar sig att nettoomsättningen överstiger 35 miljoner kronor under 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har bolaget som mål att nå en bruttomarginal om minst 60 procent 2025. Bolaget förväntar sig en bruttomarginal om 30 procent eller högre under 2022.

Det sista målet är att ha ett positivt kassaflöde till 2025.

För att uppnå de uppdaterade finansiella målen kommer ledningen för Irras att fortsätta utvärdera bolagets kommersiella strategi samt bolagets rörelsekostnader, heter det.

För närvarande har Irras egna säljare i USA, Tyskland och Norden, samt ett nätverk av distributörer på vissa övriga marknader. Men framöver diskuterar bolaget ett kommersiellt samarbete med etablerade medicinsktekniska företag som har en större marknadsnärvaro och fler säljare fokuserade inom neurokirurgi och neurointensivvård. Sedan början av covid-19-pandemin har storleken på bolagets globala säljstyrka varit oförändrad.

Ett kommersiellt samarbete med en extern aktör skulle potentiellt kunna påskynda användandet av företagets produkter samtidigt som det skulle kunna minska kostnaderna för att växa försäljningsorganisationen, skriver Irras i pressmeddelandet.

I ett separat pressmeddelande skriver Irras att det avser genomföra en företrädesemission om upp till 215 miljoner kronor.

"Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa framgångsrik implementering av bolagets tillväxtstrategi, inklusive finansiering av Irras löpande verksamhet och dess fortsatta kommersialisering av sin produktportfölj", skriver bolaget.

Teckningskursen har fastställts till 0:30 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst cirka 715 miljoner aktier. Bacara Holdings och Lexington Holding har åtagit sig att teckna aktier motsvarande upp till sin pro rata-andel i företrädesemissionen, cirka 27,5 procent, förutsatt att deras gemensamma aktieägande inte uppgår till eller överstiger 30 procent efter företrädesemissionen.

Spetses Investments Limited, ett investeringsbolag förvaltat av Levant Capital, har åtagit att garantera cirka 46,6 procent av företrädesemissionen, motsvarande 100 miljoner kronor.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera