Annons
SÖDER SPORTFISKE: ORG TILLVÄXT -0,2% 1 KV, NEGATIVT RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Söder Sportfiskes nettoomsättning ökade med 17,8 procent till 40,9 miljoner kronor under första kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Den organiska tillväxten var -0,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 39,2 procent (39,6%).

Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till -2,7 miljoner kronor (2,4) där avskrivningar på goodwill uppgick till 1,2 miljoner kronor (0,0).

Resultat per aktie uppgick till -0:29 kronor.

Marknadsförutsättningarna beskrivs som utmanande och två huvudsakliga faktorer påverkade efterfrågan i perioden; en senare start på fiskesäsongen i Sverige än 2021 samt oroligheter i omvärldsläget i samband med kriget i Ukraina som har haft märkbart dämpande effekt på konsumtionen, skriver vd Victor Gullbrand i delårsrapporten.

"Vår ambition inför kvartalet var att kunna växa organiskt och när vi summerar Q1 ser vi att vi nått precis kort om den målsättningen", noterar han.

För Sverige var den organiska tillväxten -13,9 procent (59,3%) under kvartalet.

"Den totala svenska e-handelsmarknaden såg en nedgång med 13 procent enligt Svensk Handels e-handelsindikator. Vår bedömning är att nedgången inom sportfiskekategorin varit större än för e-handeln generellt och att vi trots ett tufft kvartal försäljningsmässigt ändå stärkt vår position på den svenska marknaden", heter det.

Bolagets utlandsförsäljning växte organiskt med 67,9 procent (189%). Tyskland var den starkaste tillväxtmotorn.

Vad gäller resultatet påpekar vd att första och fjärde kvartalet är säsongsmässigt minst. Vidare slår effekterna av investeringar under 2021 på lönsamheten.

"För att ge perspektiv kring kostnadsökningarna så adderades dessa kostnader gradvis från slutet av Q1 2021 och är fullt reflekterade och på den ungefärliga nivå vi förväntar oss framåt från och med Q4 2021. Dessa investeringar har varit viktiga byggstenar för att ha rätt organisation och resurser på både ledningsnivå och operativt för att kunna driva tillväxt i Sverige och utlandet framåt. Investeringarna i e-handelsplattform har varit viktiga för att både bygga skalbarhet och höja vår e-handelsupplevelse och vi har ett antal förbättringar planerade för utrullning under Q2 2022 avseende e-handelsupplevelsen på våra siter", skriver vd.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera