1515
ONCOPEPTIDES: FOUC KRITISERAR SEB:S TOLKNING AV OCEAN-RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Oncopeptides riktar kritik mot SEB-analysen, daterad den 27 maj, där rekommendationen sänktes till sälj från köp.

Oncopeptides forskningschef Jakob Lindberg håller inte med om att Ocean-studien var ett "misslyckande" som SEB skriver i sin analys. Han håller heller inte med SEB-analytikerns antaganden om ersättning så kallad reimbursement för melflufen Pepaxto.

Enligt Jakob Lindberg skulle ett resultat som visade på att melflufen (Pepaxto) var bättre än pomalidomid (under varumärkena Pomalyst och Imnovid) enligt det så kallade Special protocol assesment som FDA antagit leda till ett godkännande medan de vid ett resultat där de både behandlingarna visade sig vara lika bra (non inferiority) skulle krävas ytterligare granskning.

"Vi sade då att vi hoppas att Ocean blir 'superior', men blir också framgångsrika med 'non-inferiority'", säger Jakob Lindberg till Nyhetsbyrån Direkt.

I Europa har bolaget tidigare uppgivit att ett resultat som visar på non-inferiority skulle räcka för ett godkännande.

När Oncopeptides på tisdagen den 25 maj släppte sina övergripande resultat för Ocean-studien visade resultatet på en så kallad hasardkvot på 0,817. Det innebar att utfallet visade på att den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tid från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att växa, var lika bra för Pepaxto som för Pomalyst/Imnovid. Gränsen för att visa att Pepaxto var det bättre läkemedlet i denna aspekt låg på en hasardkvot om 0,8 eller lägre.

I de kliniska prövarnas bedömning låg hasardkvoten på 0,790. Det handlar alltså om ett gränsfall mellan att påvisa ett bättre utfall (superiority) eller kunna klassa sig som lika bra (non-inferiority).

"När FDA säger att de nog kan ge det här godkänt vill de då se data och är inte beredda att skriva en blank check om det är 'non-inferiority'. Då kan man redan där konstatera att om det är ribbskott då är det väl precis ett sådant resultat de skulle gilla", säger Jakob Lindberg och påtalar att han dock inte vet med säkerhet vad FDA kommer att ge för svar.

Gränsdragningen av vad som är en progression inom multipelt myelom sker med hjälp av bedömningar från röntgenbilder. Här har då den oberoende granskningskommittén och de kliniska prövarna dragit olika slutsatser för ett antal patienter i studien.

"Det vi kallar för progression är att tumören har vuxit till sig och det är väldigt objektivt i myelom. Det vi pratar om här är ett 20-30-tal där lokal läkare gör en bedömning och den oberoende granskningskommittén gör en annan bedömning", säger Jakob Lindberg.

I ett konkret exempel berättar Jakob Lindberg om ett fall där patienten med spridd myelom har gått in i studien under pandemin. I detta fall dröjer det tre veckor från att patienten får sin diagnos till dess att behandlingen med melflufen påbörjas. Radiologiska undersökningar har dock bara utförts vid diagnosen och uppföljningen efter fyra veckor från behandlingsstart, det saknas alltså radiologisk undersökning då patienten påbörjade behandling. Efter fyra veckors behandling har metastasen blivit större, vilket den oberoende granskningskommittén väljer att klassa som en progression. Vid därefter uppföljande besök har dock metastasen minskat. Efter ett år från första besöket står patienten fortsatt på behandling.

Jakob Lindberg är noga med att påpeka att ingen skugga ska falla på den oberoende granskningskommittén som han anser har gjort ett jättebra jobb. Däremot menar han att det är upp till läkemedelsmyndigheterna att bedöma risk/nyttan i dessa fall.

I sin analys valde SEB att stryka det mesta av den estimerade försäljningen som var hänförlig till försäljning tidigare än fjärde linjens behandling av blodcancerformen multipelt myelom, det vill säga den patientgrupp Ocean-studien vänder sig mot.

Jakob Lindberg framhåller också att han tycker det finns en missuppfattning på marknaden mellan tilläggsstudier, där ett läkemedel läggs till befintlig behandling, och jämförande studier. I en tilläggsstudie utvärderas hur den undersökta läkemedelskandidaten förhåller sig i kombination med den befintliga behandlingen. Ett p-värde som inte når signifikans innebär då att ingen ytterligare effekt kunde påvisas. I en jämförande studie utgår jämförelsen från en aktiv behandling och därmed kan ett p-värde som inte visade på signifikans ändå vara tillräckligt för att ändå påvisa effekt.

"Om jag behandlar med melflufen är det 6,4 procent /.../ att jag får effekten av pomalidomid och 93,6 procent sannolikhet att jag får något mycket bättre", säger Jakob Lindberg.

Syftet med den jämförande studien med Pomalyst/Imnovid var att kunna presentera resultat för att kunna ersätta behandlingen med Bristol Myers Squibbs Pomalyst/Imnovid. Under 2020 hade Pomalyst/Imnovid en försäljning om nästan 3,2 miljarder dollar.

Läkemedelskombinationen Pomalyst/Imnovid och dexametason är enligt Jakob Lindberg den mest använda behandlingen i patientgruppen för blodcancerformen multipelt myelom i USA som återfallit i sjukdomen och utvecklat resistens mot tidigare läkemedel (RRMM).

I dag har Oncopeptides sedan i mars ett villkorat godkännande för Pepaxto i USA i femte linjens behandling. Med en utökad varumärkning med stöd från Ocean-studien skulle behandling med Pepaxto kunna påbörjas redan i tredje linjens behandling.

Med den pågående Lighthouse-studien utvärderar Oncopeptides i en möjlig trippelkombination, där melflufen undersöks med Janssens Darzalex (daratumumab inlicensierad från danska Genmab) och dexametason. Studien betecknas av Jakob Lindberg som en "lågriskstudie".

En sak där Jakob Lindberg håller med SEB-analytikern Christopher W. Uhde, är att de övergripande resultaten från Ocean-studien innebär en ökad regulatorisk risk.

"Du har en något ökad regulatorisk risk och sedan kan vi diskutera storleken på den", säger Jakob Lindberg.

SEB skriver i slutet på analysen om kapitalbehovet för Oncopeptides, vilket även har påtalats av bolagets ledning. Med en aktiekurs som i stort sett halverats sedan i början på mars skulle lånefinansiering vara att föredra framför emissioner, enligt Jakob Lindberg.

"Vi vill ju ta hand om våra aktieägare så i dagsläget för våra nuvarande aktieägare är olika typer av låneinstrument betydligt attraktivare än att späda ut", säger Jakob Lindberg.

Oncopeptides har enligt Jakob Lindberg redan ett aktivt lånepaket som bolaget kan använda "och vi kommer att säkerställa att vi har fler i det läget vi skulle ha kapitalbehov".Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?