1515
Annons
EFFNETPLATTFORMEN: ALPCOT TAR ÖVER NORD FK:S DEPÅKUNDER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Effnetplattformen har, som tidigare meddelats, ingått avtal med Alpcot om att Effnetplattformen EV 1 ska förvärva samtliga aktier i Alpcots rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcots innehav om 9 procent i Tydliga AB.

Finansinspektionen beslutade den 12 oktober 2021 att återkalla samtliga tillstånd för Nord Fondkommission. Alpcot har idag tecknat avtal med Nord FK och dess moderbolag Xsave om att Nord FK ska flytta samtliga depåkunder till Alpcot.

Nord FKs rörelseintäkter under 2020 uppgick till 59 miljoner kronor med ett rörelseresultat om -2,7 miljoner kronor. Baserat på de stora synergieffekter som finns uppskattar Alpcot att affären ska generera ett positivt resultat om cirka 10 miljoner kronor under 2022.

Köpeskillingen uppgår till cirka 26 miljoner kronor. Betalning om 6 miljoner kronor sker vid tillträde och resterande 20 miljoner kronor betalas i fyra rater om 5 miljoner kronor vardera 25 dagar efter utgången av respektive kvartal med första betalning 25 januari 2022.

""Det är mycket glädjande att Alpcot genomför denna affär som vi tror kommer att skapa betydande långsiktigt aktieägarvärde. Det är också viktigt att understryka att Alpcots övertagande av Nord FK:s depåkunder inte påverkar de tidigare överenskomna villkoren för förvärvet av Alpcot", kommenterar Hans Runesten, styrelseordförande för Effnetplattformen.

Transaktionen mellan Effnetplattformen och Alpcot avtalades den 11 juni 2021 och vid en extra bolagsstämma den 13 augusti 2021 beslutades bland annat om sakutdelning i form av samtliga aktier Effnetplattformen EV 1 AB (ett nystartat lagerbolag som inte har bedrivit någon verksamhet). Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen och den beräknas kunna genomföras före oktober månads utgång.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera