Annons
ONCOPEPTIDES: NEGATIVT RÖSTUTFALL VID ODAC FÖRVÄNTAT BESKED -VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den rådgivande kommittén Odac (Oncologic Drugs Advisory Committee) röstade under natten mot fredagen, svensk tid, emot Oncopeptides läkemedel Pepaxto (melfalan flufenamid) vid behandling av blodcancerformen multipelt myelom med röstsiffrorna 2 för och 14 emot.

Hur ser ni på beskedet?

"Det var egentligen det förväntade beskedet som vi hade i och med att vi visste vad FDA:s startposition var", säger Oncopeptides vd Jakob Lindberg till Nyhetsbyrån Direkt. "Det var också omöjligt givet hur frågan var ställd att få något annat än nej", fortsätter Jakob Lindberg.

Formuleringen av frågan till Odac-kommitténs medlemmar var:

Givet den potentiella skadan i generell överlevnad, misslyckandet att uppvisa en fördelaktig progressionsfri överlevnad och bristen på en passande dos, är risk-nyttoprofilen av melfalan flufenamid fördelaktig för den nuvarande indikerade patientpopulationen?

"Vi hade själva sagt att, vi tycker utifrån data, patientpopulationen ska förändras och frågan är ställd som om vi har bekräftat risknyttabalansen med melflufen i den indikerade patientpopulationen. Det vill säga den som vår nuvarande varumärkning har och vi har själva sagt att den ska begränsas så vi hade själva svarat nej på den frågan", säger Jakob Lindberg.

Ordalydelsen i frågan vid Odac-mötet fick också kritik inför att omröstningen skulle påbörjas. Doktor Stephanie Crawford, ledamot i Odac- kommittén, påtalade inför omröstningen att frågan som den var formulerad kunde anses vara ledande. Industrirepresentanten Robert Kraus höll med Stephanie Crawford.

Jakob Lindberg håller också med om att formuleringen av frågan till Odac-kommittén var ledande, men konstaterar samtidigt:

"För att använda sportanalogi. Det är en bortamatch där det inte är vi som definierar spelreglerna, utan det är FDA. Jag tror man ska se hela den här övningen i ljuset av att Europa alltid har haft en något annorlunda inställning till det som kallas för subgruppsdata, det vill säga har tagit det mer på allvar", säger Oncopeptides vd.

Den patientpopulation som Oncopeptides istället förordade för läkemedlet Pepaxto/Pepaxti avser den indikation som bolaget har godkännande för i Europa.

EU-godkännandet avser försäljning i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med blodcancerformen multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

"Pudelns kärna är om de stora skillnader i överlevnad som vi ser i olika patientsubgrupper är sanna eller inte? Det är egentligen det som det kokar ned till. Vi ser att en äldre patient lever nästan dubbelt så länge med melflufen än jämfört med pomalidomid och tvärtom", säger Jakob Lindberg.

Han konstaterar vidare att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar detta samband med Europa-godkännandet som Oncopeptides fick i mitten på augusti 2022.

Då Odac-kommitténs möte är rådgivande återstår det för FDA att ta beslut om huruvida Pepaxto ska godkännas eller inte.

"Frågan jag har, som jag inte har något svar på i dag, är om FDA verkligen kommer att försöka ta bort oss från marknaden eller kommer de att säga att de ändå tror att det finns något i den här subgruppsdatan. Det var det som panelen också sade, men att det måste studeras i en prospektiv klinisk studie", säger Jakob Lindberg.

Den 27 februari 2021 gav FDA ett villkorat godkännande till melflufen i USA grundat på fas2-studien Horizon. I beslutet påtalade FDA även att de ville se bekräftande resultat från Ocean-studien i fas 3.

I juli samma år stoppade FDA vidare rekrytering av studieprogrammet för Pepaxto och varnade i slutet på månaden för ökad risk kopplat till läkemedlet.

Efter en dialog med FDA drog Oncopeptides tillbaka Pepaxto i oktober 2021. Därefter återkallade bolaget tillbakadragandet av läkemedlet i januari 2022 efter vad som angavs som "ytterligare granskning och analys av de heterogena data avseende totalöverlevnad från fas-3 studien Ocean och andra relevanta studier".

Dialogen som därefter har pågått med FDA ledde sedan fram till det rådgivande Odac-mötet som hölls under kvällen och natten mot fredag.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera