1515
Annons
VESTUM: OMSÄTTNING 987 MLN KR, EBITA 72 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vestum redovisar en nettoomsättning på 987 miljoner kronor och ett ebita-resultat om 72 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 87 miljoner kronor.

Vestum har tillträtt elva förvärv under fjärde kvartalet varav sju endast haft resultatpåverkan i december.

Vestum har per dagens datum, 24 februari, aviserat 42 förvärv varav 38 tillträtts. Den bedömda 12-månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 42 aviserade förvärv uppgår till 5.709 miljoner kronor med en justerad ebita om 636 miljoner kronor.

"Med 2021 i backspegeln kan vi konstatera att vi, trots ett år präglat av utmaningar förknippade med pandemins följdverkningar såsom höga råvarupriser och hög sjukfrånvaro, har genererat stark tillväxt med god lönsamhet. Vi ser fortsatt påverkan av pandemin i inledningen av 2022, men ser samtidigt att våra bolag står starka, parerar utmaningarna väl och vi tror på ett starkt 2022 i våra hemmamarknader likväl som internationellt", kommenterar vd Conny Ryk.

Vestum har inlett året med elva avtalade förvärv, vilket är en ökande förvärvstakt mot 2021, och bolaget står fast vid sina finansiella mål om att uppnå en ebita om 3 miljarder kronor 2025.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera