Annons
Alleima ökar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)
(Uppdatering gäller tillägg i hela texten)

Specialstålbolaget Alleima redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,40 kronor, vilket är bolagets första utdelning då aktien noterades i augusti i fjol.

Omsättningen steg 31,4 procent till 5 159 miljoner kronor (3 925). Den organiska försäljningstillväxten var 14 procent (2).

"Vi hade en stark avslutning på året och noterade ett flertal större ordrar, varav tre för olje- och gasprodukter och en inom medicintekniksegmentet", säger vd och koncernchef Göran Björkman i en kommentar.

"Den dämpade efterfrågan vi noterade för lågförädlade produkter inom industri- och konsumentsegmenten under tredje kvartalet kvarstod under fjärde kvartalet, främst i Europa och Nordamerika, medan efterfrågan var oförändrad jämfört med föregående kvartal."

Justerat ebitda-resultat uppgick till 785 miljoner kronor (557), med en justerad ebitda-marginal på 15,2 procent (14,2).

Rörelseresultatet blev 407 miljoner kronor (392), med en rörelsemarginal på 7,9 procent (10,0).

Justerat rörelseresultat blev 555 miljoner kronor (353), med en justerad rörelsemarginal på 10,8 procent (9,0).

Resultatet efter skatt blev 413 miljoner kronor (437), en minskning med 5,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (1,71), vilket innebär en minskning med 3,5 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 5 825 miljoner kronor (4 262), en ökning med 36,7 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten låg på 17 procent och drevs av ordrar inom olje- och gas- samt medicintekniksegmenten .

I utdelning föreslås 1,40 kronor per aktie.

Inför det första kvartalet 2023 beskriver Alleima utvecklingen som positiv för flera av sina kundsegment.

"På kort sikt förväntas efterfrågan förbli dämpad för de kortcykliska segmenten industri och konsument, särskilt i Europa och Nordamerika. I det första kvartalet förväntas produktmixen vara lik den som noterades under fjärde kvartalet, eller något bättre", skriver Alleima om sina utsikter för Q1 2023.

Alleima flaggar även för att kassaflödet brukar vara lägre under det första kvartalet på grund av lageruppbyggnad inför sommarstoppen.

Alleima, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Orderingång5 8254 26236,7%
Nettoomsättning5 1593 92531,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent142600,0%
EBITDA, justerat78555740,9%
EBITDA-marginal, justerad15,2%14,2%
Rörelseresultat4073923,8%
Rörelsemarginal7,9%10,0%
Rörelseresultat, justerat55535357,2%
Rörelsemarginal, justerad10,8%9,0%
Nettoresultat413437-5,5%
Resultat per aktie, kronor1,651,71-3,5%
Utdelning per aktie, kronor1,40
Source: FinWire News
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera