1515
Annons
DUSTIN: ÄNDRAD FSG-MIX FORTSATTE TYNGA MARGINAL 3 KV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-återförsäljaren Dustin hade en kraftig organisk tillväxt under det tredje kvartalet, men marginalerna påverkades negativt av en marknadsdriven förändring av försäljningsmixen.

Det skriver Dustins vd Thomas Ekman i rapporten för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Kvartalets organiska omsättningstillväxt uppgick till närmare 20 procent, främst drivet av stark efterfrågan på hårdvara och i viss grad prisökningar.

"Fortsatt lageruppbyggnad i kombination med stark efterfrågan ger oss goda förutsättningar för tillväxt även under kommande kvartal", skriver Thomas Ekman.

Dustins justerade ebita-resultat ökade med drygt 27 procent till 201 miljoner kronor (158), medan den justerade ebita-marginalen försämrades till 3,4 procent (4,9) under det tredje kvartalet.

Bruttomarginalen minskade till 14,3 procent (17,3), vilket ligger i linje med andra kvartalets 14,7 procent, uppger bolaget.

"Försvagningen förklaras framför allt av en förändrad försäljningsmix, dels genom en högre andel försäljning inom LCP relaterat till förvärvet av Centralpoint, dels genom en marknadspåverkad förändring av produktmixen, med en kraftigt ökad andel av datorer och mobiltelefoner samt mjukvara med lägre marginal", skriver Thomas Ekman.

Han uppger vidare att integration och omprofilering av Dustins förvärvade verksamheter går enligt plan och stärker bolagets position för fortsatt lönsam tillväxt på sina marknader.

Dustin-vd:n skriver också att bolaget, baserat på en kombination av kundspecifikt lager och oförutsägbarhet i inleveranserna, har ökat tillgängligheten genom viss lageruppbyggnad inför en stark säsong av hårdvaruutrullningar inom främst den offentliga sektorn.

"Givet en kraftigt ökad orderstock om cirka 2,5 miljarder kronor och god efterfrågan i marknaden ser vi stora möjligheter och en begränsad inkuransrisk i en fortsatt relativt hög lagerhållning inför sommaren", skriver Thomas Ekman.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera