Annons
ONCOPEPTIDES: NEGATIVT UTFALL I ODAC FÖRVÄNTAT BESKED - VD (NY)

(Lägger till mer text på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den rådgivande kommittén Odac (Oncologic Drugs Advisory Committee) röstade under natten till fredagen, svensk tid, emot Oncopeptides läkemedel Pepaxto (melfalan flufenamid) vid behandling av blodcancerformen multipelt myelom med röstsiffrorna 2 för och 14 emot.

Hur ser ni på beskedet?

"Det var egentligen det förväntade beskedet som vi hade i och med att vi visste vad FDA:s startposition var", säger Oncopeptides vd Jakob Lindberg till Nyhetsbyrån Direkt. "Det var också omöjligt givet hur frågan var ställd att få något annat än nej", fortsätter Jakob Lindberg.

Formuleringen av frågan till Odac-kommitténs medlemmar var:

Givet den potentiella skadan i generell överlevnad, misslyckandet att uppvisa en fördelaktig progressionsfri överlevnad och bristen på en passande dos, är risk-nyttoprofilen av melfalan flufenamid fördelaktig för den nuvarande indikerade patientpopulationen?

"Vi hade själva sagt att, vi tycker utifrån data, patientpopulationen ska förändras och frågan är ställd som om vi har bekräftat risknyttabalansen med melflufen i den indikerade patientpopulationen. Det vill säga den som vår nuvarande varumärkning har och vi har själva sagt att den ska begränsas så vi hade själva svarat nej på den frågan", säger Jakob Lindberg.

Ordalydelsen i frågan vid Odac-mötet fick också kritik inför att omröstningen skulle påbörjas. Doktor Stephanie Crawford, ledamot i Odac- kommittén, påtalade inför omröstningen att frågan som den var formulerad kunde anses vara ledande. Industrirepresentanten Robert Kraus höll med Stephanie Crawford.

Jakob Lindberg håller också med om att formuleringen av frågan till Odac-kommittén var ledande, men konstaterar samtidigt:

"För att använda sportanalogi. Det är en bortamatch där det inte är vi som definierar spelreglerna, utan det är FDA. Jag tror man ska se hela den här övningen i ljuset av att Europa alltid har haft en något annorlunda inställning till det som kallas för subgruppsdata, det vill säga har tagit det mer på allvar", säger Oncopeptides vd.

Den patientpopulation som Oncopeptides istället förordade för läkemedlet Pepaxto/Pepaxti avser den indikation som bolaget har godkännande för i Europa.

EU-godkännandet avser försäljning i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med blodcancerformen multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

"Pudelns kärna är om de stora skillnader i överlevnad som vi ser i olika patientsubgrupper är sanna eller inte? Det är egentligen det som det kokar ned till. Vi ser att en äldre patient lever nästan dubbelt så länge med melflufen än jämfört med pomalidomid och tvärtom", säger Jakob Lindberg.

Han konstaterar vidare att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar detta samband med Europa-godkännandet som Oncopeptides fick i mitten på augusti 2022.

Då Odac-kommitténs möte är rådgivande återstår det för FDA att ta beslut om huruvida Pepaxto ska godkännas eller inte.

"Frågan jag har, som jag inte har något svar på i dag, är om FDA verkligen kommer att försöka ta bort oss från marknaden eller kommer de att säga att de ändå tror att det finns något i den här subgruppsdatan. Det var det som panelen också sade, men att det måste studeras i en prospektiv klinisk studie", säger Jakob Lindberg.

En möjlighet som Jakob Lindberg framhåller är om FDA väljer att ha kvar ett accelererat godkännande för Pepaxto samtidigt som bolaget genomför en bekräftande studie i den mindre patientpopulationen som bolaget förordar.

"Då är vi kvar i USA under tiden och kan då sälja läkemedel", säger Jakob Lindberg och tillägger "det har vi sett som det bästa scenariot hela tiden".

Jakob Lindberg konstaterar att han inte vet i vilket beslut FDA kommer att landa i för Pepaxto.

"Tolkar de det som att läkemedlet ska vara borta från USA-marknaden under tiden och att vi måste göra en studie för att ens komma tillbaka? Tolkar de det som att läkemedlet kan finnas kvar i den här begränsade populationen som ett accelererat godkännande under förutsättning att vi påbörjar en klinisk fas 3-studie för att bekräfta det här i USA? Vi får se vad de säger", uppger Jakob Lindberg.

Nyhetsbyrån Direkt ställer även frågan om hur Oncopeptides kommer att agera kring en bekräftande studie för Pepaxto i det scenario att läkemedlet inte får vara kvar på marknaden under tiden för denna studie.

"Det vet inte jag då i USA därför att det är möjligt att vi då helt fokuserar på att visa klinisk nytta inom ramen för det europeiska godkännandet. Det blir en ren fråga kring kostnad och storlek på studier. Då tappar vi en potentiell intäktskälla i USA, men måste göra en stor ny studie. Dessutom för ett läkemedel där vår IP går ut 2032. Det är inte säkert att om de helt skulle ta bort oss från USA-marknaden, så att vi inte kan sälja under tiden, att vi kommer att kunna göra en klinisk studie då. Det är inte en rimlig investering i sådana fall för det kommer att ta fyra år. Då är det 2026 och vi har sex år kvar på patentlivslängd. Jag tror inte den kalkylen går ihop om det inte är så att vi får vara kvar på USA-marknaden", säger Jakob Lindberg.

Det brittiska läkemedelsbolagets Glaxosmithklines studie under namnet Dreamm-3 bedömer Jakob Lindberg kommer att bli viktig. Studien utvärderar läkemedelskandidaten belantamab mafodotin i jämförelse med pomalidomid i en kombination av en låg dos med dexametason i patienter med en form av multipelt myelom. Det blir "oerhört viktig för att säga om vi har rätt om neurosedynderivaten och den läser ut om några veckor", säger Jakob Lindberg.

FDA-beslutet kring Pepaxto ser Jakob Lindberg kunna skapa ett sorts förvaltningsprejudikat.

"Jag tror de är livrädda för att behöva ta subgrupper i större beaktande därför att de vill slippa det. Det var därför en jätteviktig principiell fajt för dem att vinna", säger Jakob Lindberg.

Beröringsskräcken för subgrupper innebär enligt Jakob Lindberg att FDA-kommittén har tagit den lätta vägen ut ur diskussionen.

Oncopeptides vd hävdar att huvudskillnaderna i utfallet mellan progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att utvecklas, och generell överlevnad drivs av läkemedlet pomalidomid och inte utav Pepaxto.

Jakob Lindberg reser frågan kring betydelsen om både Oncopeptides Ocean-studie, japanska Takeda Pharmaceuticals studie med Ninlaro och Glaxosmithklines belantamab mafodotin skulle gå i samma riktning vad gäller pomalidomid.

"Är det här verkligen bara hypotesgenererande? Då ser det ut som att standardläkemedlet pomalidomid fungerar jättedåligt i äldre konsekvent. Då kanske man måste ta hänsyn till det när man tittar på data", säger Jakob Lindberg.

Oncopeptides vd förväntar sig att FDA kommer att inleda en dialog med bolaget under den närmaste tiden.

"Det finns ingen formell tidsaxel, men de kommer att vilja knyta ihop säcken kring det här ganska fort. Min gissning är att vi inom en tvåveckorsperiod i alla fall vet internt", säger Jakob Lindberg.

Den 27 februari 2021 gav FDA ett villkorat godkännande till melflufen i USA grundat på fas2-studien Horizon. I beslutet påtalade FDA även att de ville se bekräftande resultat från Ocean-studien i fas 3.

I juli samma år stoppade FDA vidare rekrytering av studieprogrammet för Pepaxto och varnade i slutet på månaden för ökad risk kopplat till läkemedlet.

Efter en dialog med FDA drog Oncopeptides tillbaka Pepaxto i oktober 2021. Därefter återkallade bolaget tillbakadragandet av läkemedlet i januari 2022 efter vad som angavs som "ytterligare granskning och analys av de heterogena data avseende totalöverlevnad från fas-3 studien Ocean och andra relevanta studier".

Dialogen som därefter har pågått med FDA ledde sedan fram till det rådgivande Odac-mötet som hölls under kvällen och natten mot fredag.

Oncopeptides rasade i den inledande fredagshandeln med 23 procent till cirka 10:01 kronor. Sedan briefing-dokumenten publicerades under tisdagseftermiddagen har aktien tappat med ungefär 70 procent.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera