1515
Annons
VESTUM: KÖPER LAKERS GROUP, HÖJER TILLVÄXTMÅL, RIKTAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vestum, med exponering mot bygg- och anläggning, har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lakers Group som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2.044 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1.000 miljoner norska kronor.

Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 miljoner norska kronor genom betalning med revers som därefter ska kvittas mot 2.609.548 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om upp till 2,7 procent.

Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå baserat på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50 miljoner norska kronor.

Lakers Group är en nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar som används som nyckelkomponenter för vattentransport i vatteninfrastruktur.

Under den rullande tolvmånadersperioden per augusti 2021 genererade Lakers Group en omsättning om 1.188 miljoner norska kronor med ett justerat ebitda-resultat på 181 miljoner norska kronor, motsvarande en justerad ebitda-marginal om 15,3 procent.

Vidare har styrelsen i Vestum mot bakgrund av högre förvärvstempo än estimerat, en accelererad etablering av Vestum utanför Sverige samt förbättrad balansräkning beslutat att höja tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad ebita om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt.

Det tidigare tillväxtmålet var att årligen genomföra förvärv som tillför omsättning om minst 2 miljarder kronor och justerad ebita om minst 200 miljoner kronor proforma.

Vidare justeras målet för kapitalstruktur till att den finansiella nettoskulden i relation till justerad ebitda ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

Vestum har också uppdragit åt Danske Bank att utreda förutsättningarna för en kontant nyemission om upp till 2 miljarder kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 8 oktober.

Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring och Handelsbanken Fonder, tillsammans med ett antal andra institutionella investerare, har uttryckt sitt intresse för att delta i nyemissionen, skriver Vestum.

Vestum avser att använda cirka 850 miljoner kronor av emissionslikviden från nyemissionen för att delfinansiera förvärvet av Lakers Group. Den övriga emissionslikviden kommer att användas till att ytterligare accelerera tillväxten utöver vad som tidigare kommunicerats och att exekvera på nya identifierade affärsmöjligheter tidigare än ursprungligen planerat, skriver bolaget. Likviden från nyemissionen kommer även användas till att stärka Vestums finansiella position och för att öka den finansiella flexibiliteten.

Utöver förvärvet av Lakers Group har Vestum ingått avsiktsförklaringar för framtida förvärv med en aggregerad justerad ebita om mer än 75 miljoner kronor på årlig basis där bindande avtal förväntas ingås före utgången av 2021, skriver bolaget också. Vestum har fortsatt en extremt stark förvärvsagenda framöver, både i befintlig marknad och nya geografier som en följd av förvärvet av Lakers Group, heter det.

Vestum bedömer att det med en kapitalanskaffning om 2 miljarder kronor genom nyemissionen inte kommer att finnas något behov av ytterligare kontanta nyemissioner för att uppfylla Vestums nuvarande finansiella mål.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera