Annons
Alfa Laval: Borde den Marina verksamheten knoppas av? Nej, men kan omprövas längre fram
Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 325 SEK (290).


Vi drar slutsatsen att Marine-divisionen har en lägre organisk tillväxtprofil än Alfa Lavals kärnverksamhet och vi håller med företaget om att utsikterna också är mindre attraktiva för Marine om man bortser från den opportunistiska tillväxt som identifierats utanför Alfa Lavals kärnteknologier.


Investerarnas värderingar tenderar att gynna stark tillväxt och därför skulle det kunna ses som värdehöjande att avknoppa sin verksamhet med lägre tillväxt. Investerare tenderar dock att värdera höga marginaler och hög avkastning ännu högre än tillväxt. Med tanke på att Marine-divisionen historiskt sett har bidragit starkt till koncernens ebita-marginal (22 procent jämfört med en genomsnittlig marginal på 17 procent för koncernen under det senaste decenniet) och avkastning på eget kapital (bortsett från de höga priser som betalats för de förvärvade Marine-verksamheterna), skulle en avknoppning av Marine inte nödvändigtvis vara värdeskapande.


Under 2022 sjönk dock Marine-marginalen definitivt under koncernens genomsnitt. Bolaget säger att marginalerna kommer att återhämta sig framöver och om så är fallet skulle det enligt vår mening inte vara meningsfullt att knoppa av Marine-verksamheten. Men om Marine-marginalerna inte återhämtar sig (vilket vi för närvarande förutspår) bör man ompröva möjligheten till en avknoppning om några år. På kort sikt tror vi att en sådan händelsestyrd katalysator är osannolik, vilket ger stöd till vår rekommendation "Behåll".


Vi har varit oroade över nedåtrisken för sänkt konsensus av vinstprognoserna för 2024, men eftersom konsensus nu har rört sig lägre och vi ligger något högre, upprepar vi vår Behåll-rekommendation men rullar över vår kassaflödesmodell framåt en period och höjer vår riktkurs till 325 SEK från 290 SEK.
Source: FinWire News
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera