1515
SVERIGE: FLER VACCINERADE VUXNA FORTSATT VIKTIGAST - FHM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Barn har mycket låg men inte obefintlig risk att drabbas av svår covid-19-sjukdom. För att minska antalet sjuka i befolkningen är det även fortsättningsvis viktigast att vuxna vaccinerar sig.

Det sade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetspresskonferens med anledning av att det tagits beslut om att alla barn över 12 år får börja vaccinera sig i november.

"Fler behöver skydda sig med vaccin", sade hon med tillägg att två vaccindoser ger ett bra skydd mot sådant som allvarlig covid-sjukdom samt risk att smitta och att smittas.

Rörande covid-smittspridningen noterade hon att antalet fall i Sverige har ökat lite vecka för vecka sedan två månader tillbaka.

"I denna vecka ser det hittills ut som att det inte blir ökning utan att det sker en stabilisering", sade hon.

Vårdbehovet är i och med vaccineringen inte alls lika högt som tidigare under pandemin men "det är tyvärr ett relativt stort antal fall som läggs in på IVA", sade hon med tillägg att en väldigt stor andel av de vårdade är ovaccinerade.

I Europa och globalt har en viss avmattning i antalet fall skett, angav Karin Tegmark Wisell.Source: Direkt-SE
Tillbaka