1515
Annons
SAVELEND: KAPITAL PLATTFORMEN 694 MLN KR 1 KV, EBIT -8,1 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fintech-bolaget Savelend hade en nettoomsättning om 29,8 miljoner kronor (19,1) under det första kvartalet 2022.

Justerad ebitda uppgick till -3,0 miljoner kronor (-0,6). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 0,8 miljoner kronor. Ebitda uppgick till -3,7 miljoner kronor (-0,6) och ebit var -8,1 miljoner kronor (-2,6).

Under kvartalet uppgick investeringsgraden för privatspararna i genomsnitt till drygt 93 procent och bolaget nådde en ny rekordnotering vad gäller kapital på plattformen, 694 miljoner kronor (301).

Med ökad inflation och höjda räntor som påverkar låntagarnas återbetalningsförmåga finns alltid risken för att kreditförlusterna ökar, skriver Ludwig Pettersson, vd, i delårsrapporten.

"För att bättre möta de rådande omständigheterna väljer vi därför att ombalansera kreditutbudet något genom att fokusera vår interna kreditförmedling på krediter med längre löptider … Ombalanseringen leder förvisso till något längre intjäningsperiod för oss men den bidrar också med bättre riskspridning för våra sparare och lägre marknadsföringskostnader för anskaffning av lånevolymer", heter det.

Antalet fakturatransaktioner uppgick under årets första kvartal till totalt 1.014.961 stycken (391.082).

Intäkterna under kvartalet var 1,7 procent lägre än föregående kvartal.

"Med en osäker omvärld vore det enkelt att skylla vår avsaknad av tillväxt i intäkter kvartal över kvartal enbart på omvärldsfaktorer. Jag väljer dock att fokusera på det som ligger i våra egna händer, nämligen vår egen styrning och våra beslut (även om dessa till viss del är en följd av en mer osäker omvärld). Förutom att styra vår interna kreditförmedling mot lån med längre löptider så finns det ytterligare två bakomliggande anledningar till hacket i intäktskurvan, nämligen migreringen av teknikplattformen i Fixura Finland samt omstyrning av verksamheten i Polen. Arbetet med att flytta Fixuras förmedlingsverksamhet till egen teknik var mer komplex än förväntat och under teknikmigreringen valde vi att inte ge ut några nya krediter. I början av kvartalet styrde vi dessutom om verksamheten i Polen till att uteslutande arbeta med extern kreditförmedling och den externa kreditförmedlingen lyckades inte uppväga bortfallet av den egna kreditförmedlingen. Dessa beslut har därför haft en negativ effekt på intäkterna i kvartalet, men vårt fokus har belönats med fortsatt god tillväxt av kapitalet på plattformen och därmed de framtida intäkterna", skriver Ludwig Pettersson.

"I april ser vi att vi är tillbaka på tillväxtresan med 22 procent högre förmedlad volym än snittet per månad för första kvartalet", heter det.

Med det förändrade omvärldsläget kommer Savelend att prioritera lönsamhet högre än tidigare.

"Jag bedömer att den löpande verksamheten kommer att generera ett positivt kassaflöde under senare delen av året och att bolagets verksamhet utvecklas i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål", skriver Ludwig Pettersson.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera