1515
TRANSFER GROUP: AVSER KÖPA BOLAG MED VÄNTAD OMS 6,8 MLN KR 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transfer Group har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa Nordic Aigis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nordic Aigis grundades 2020 och under det första verksamhetsåret uppgick omsättningen till drygt 3,6 miljoner kronor med ett nettoresultat om knappt 0,3 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2021 beräknas nettoomsättningen uppgå till cirka 6,8 miljoner kronor med ett ebitda om cirka 1,9 miljoner kronor.

Parterna diskuterar köpeskilling som består av en viss del kontant och en viss del i nyemitterade aktier i Transfer Group. Parterna diskuterar även en viss tilläggsköpeskilling baserad på framtida resultat.

En avsiktsförklaring innebär inte en bindande överenskommelse utan att förvärvet fortfarande är under förhandling.Source: Direkt-SE
Tillbaka