Annons
ARJO: FLERA ASPEKTER SKA UPPFYLLAS FÖR STÖRRE FÖRVÄRV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Arjos vd Joacim Lindoff fick under frågestunden förklara varför bolaget under de senaste åren inte har gjort något större förvärv.

Först och främst måste sådana förvärv följa bolagets strategi, men det måste också medföra positiva försäljningssynergier. Större förvärv kommer inte enbart göras för att öka försäljningen, allt annat lika, utan måste tillföra något mer till bolaget. Det ska också ha en rimlig prislapp.

Det sade Arjos vd Joacim Lindoff under frågestunden på fredagens kapitalmarknadsdag.

Enligt presentationsmaterialet från kapitalmarknadsdagen finns det möjlighet att Arjo skulle kunna göra transformativa förvärv om sådana möjligheter infinner sig.

Arjo ser även möjligheter till lokala tilläggsförvärv inom till exempel hyresverksamhet och service för att öka sin närvaro.

Vidare skulle förvärv kunna göras för att fylla luckor och utöka portföljen med produkter eller lösningar som ska bibehålla eller etablera ett ledarskap inom kategorin.

I presentationsmaterialet framgår också att Arjos uppdaterade finansiella mål inte tar hänsyn till förvärv.

Arjo listade även några risker och möjligheter kring de finansiella målen.

Bland riskerna nämndes personalbrist inom sjukvården, samt lägre investeringar i kapitalvaror inom den globala vården. En annan risk som påpekades var marginalerosion på grund av inflation.

De nya europeiska riktlinjer inom EU under namnet MDR framhölls som en möjlighet. Detta då det i nuläget återstår cirka 18 månader innan produkter godkända enligt de tidigare så kallade MDD-reglerna måste certifieras enligt MDR samtidigt som över 85 procent av de godkända medicinteknikprodukterna inte har fått MDR-certifikat.

Enligt Joacim Lindoff väntas alla produkter på marknaden i EU, som ännu inte har fått MDR-certifikat hinna klara av det innan tidsfristen löper ut. Arjo skulle då kunna gå en försäljningsmöjlighet. Konkurrenter kan komma att få se ett ökat kostnadstryck. Möjligheter skulle även kunna uppenbara sig till förvärv.

Bolag som i dag överhuvudtaget kan få tag på en så kallad notified body som handhar MDR-certifiering kan vänta sig ett tidsspann på 13 till 18 månader för MDR-certifieringen.

Bland möjligheterna återfanns även prevention av trycksår samt ett ökat behov av resultatbaserade kliniska lösningar.

Med Arjos SEM scanner ser Arjo en möjlighet att gå från behandling till förebyggande av trycksår. Under helåret 2022 förväntar sig Arjo en försäljning i intervallet 40 till 50 miljoner kronor. Året därpå, 2023, förväntar sig Arjo en ökad försäljning av SEM scanner till cirka 200 miljoner kronor och en vidare ökning under följande år som dock inte kvantifieras närmare.

En annan produkt som presenteras närmare under kapitalmarknadsdagen är Woundexpress, en självadministrerad behandling av venösa bensår. En studie kring Woundexpress pågår sedan 2020 och resultaten planeras att kunna publiceras vid slutet av 2023.

Med stöd från bevis av Woundexpress-studien väntas en uppsida på Arjos försäljning om över 0,4 miljarder kronor kunna uppnås under 2027.Source: Direkt-SE
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera