1515
Annons
NGENIC AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Ngenic publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Kvartal 3 2021 i korthet.

9 MÅNADER 2021 (JANUARI – SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 10,78 MSEK (7,97 MSEK).
• Totala intäkter för niomånadersperioden uppgick till 12,09 MSEK (10,00 MSEK).
• Rörelseresultatet: -11,63 MSEK (-7,63 MSEK).
• Balansomslutning: 50,15 MSEK (18,87 MSEK)
• Nettokassaflöde: 21,84 MSEK (-1,92 MSEK).
• Likvidamedel vid periodens slut uppgick till 28,25 MSEK (0,54 MSEK). • Resultat per aktie: -2,71 kr (-2,66 kr).
• Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 4 455 482 st.

TREDJE KVARTALET 2021 (JULI– SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 58% och uppgick till 3,74 MSEK (2,37 MSEK).
• Rörelseresultatet: -4,65 MSEK (-3,22 MSEK).
• Resultat per aktie: -1,08 kr (-1,12 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
• Förvärvat iEnergy med säte i Uppsala.
• Beviljats medel för deltagande i Coordinet-projektet med utökning med anläggningar i Skåne.
• Avslutat samarbetet med vår norska partner, då det inte gav den framdrift vi önskat oss.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Förvärvat Airpatrol OU i Tallinn, Estland.

VD HAR ORDET
Intresset för Ngenics produkter ökar i takt med att energipriserna ökat kraftigt efter sommaren, vilket visar att det produkterbjudande vi har ligger helt rätt i tiden. Knappast har det heller undgått någon om debatten kring kapacitetsbrist och effektbrist. Utmaningarna finns i stora delar av Europa och Sverige är inte värst drabbat. Alternativkostnaden för att inte hantera effekt är väldigt stor, vilket ökat intresset för våra produkter och tjänster. Därför ser vi ett starkt inflöde av nya förfrågningar. Energibranschens digitaliseringsresa har bara börjat och att bygga digitala ekosystem kring energidistribution och konsumtion är högt uppe på energibolagens och fastighetsbolagens agendor.

För att stärka våra produktleveranser och integrationsmöjligheter har vi har under perioden och efter periodens slut genomfört två förvärv, iEnergy samt estniska Airpatrol OU. iEnergy tillför en integrationsplattform som förenklar för Ngenic att integrera mot andra typer av resurser för digitalisering i fastigheter och i energisystemet. Ngenic har under flera års tid samarbetat med iEnergy och använt plattformen i flera utvecklingsprojekt tillsammans med kunder. Det blev till slut naturligt att införliva iEnergy i Ngenics verksamhet. Estniska Airpatrol kompletterar produkterbjudandet på småhussidan samt ger oss tillgång till internationella marknader i Europa och till viss del även världen. Förvärven har gjorts med en kontantdel, nyemitterade aktier samt en prestationsbaserad earn-out.

Med förvärven kommer även senior kompetens som förstärker teamet och med synergierna i affärerna ser vi redan en kraftig ökning av vår offertstock. Orderingången under tredje kvartalet fortsätter, och vi ser att de nu avslutade restriktionerna normaliserar säljarbetet och därmed öppnar upp för både fysiska kundmöten och mässor.

Vi kan med tillförsikt se att både tillväxten och tillväxttakten ökade under tredje kvartalet. Nettoomsättningen i tredje kvartalet ökade med 58%. Räknar man bort engångseffekter av icke verksamhetsdrivande övriga intäkter är ökningen av totala intäkter 54%.

Komponentbristen har fortsatt under tredje kvartalet vilket ger vissa förseningar i projektleveranser samt fortsatta prishöjningar på ingående komponenter. Vi har byggt vissa lager tillsammans med våra underleverantörer, men vissa installationskomponenter som normalt är lagervaror hos distributörer börjar få leveranstider, vilket är ovanligt. Vi arbetar fortsatt hårt för att begränsa effekterna av komponentbrister då läget på världsmarknaden förväntas bestå minst till slutet på 2022 och troligtvis påverka även under 2023. Vi har tack vare det arbetet kunnat förebygga flera potentiella leveransförseningar och förstärker nu även vår egen leveransförmåga och supportorganisation som ett svar på den ökade efterfrågan.

De energimarknadsprojekt som Ngenic deltar i går enligt plan och vi bjuder nu in våra flexibilitetsresurser i Uppland, Stockholm och Skåne genom Coordinet och Sthlmflex.
Dessutom driver vi i egen regi ett effekttariff-projekt tillsammans med Sala-Heby Energi, som går enligt plan och har redan fått en hel del uppmärksamhet i branschen.
Vi befinner oss just nu i den mest intensiva leveransperioden, vilket gör att vårt fokus för närvarande riktas mot kunderna.

Björn Berg
VD, Ngenic AB

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://ngenic.se/foretag/investor-relations/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera