1515
Annons
Vestum förvärvar ledande specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 305,0 MSEK, justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Infracon Sverige AB med dotterbolaget Infracon Maskin AB ("Infracon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR LEDANDE SPECIALISTBOLAG INOM INFRASTRUKTUR MED EN OMSÄTTNING OM 305,0 MSEK, JUSTERAD EBITDA OM 28,4 MSEK OCH JUSTERAD EBITA OM 22,4 MSEK

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Infracon Sverige AB med dotterbolaget Infracon Maskin AB ("Infracon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.

Om Infracon

Infracon utför betong-, mark- och anläggningsarbeten för väg-, park- och infrastrukturprojekt. Inom erbjudandet ingår arbeten inom grundläggning, platsgjutna byggnationer, broar, ställverk, bostäder, VA och infrastruktur.

Uppdragsgivare finns såväl bland byggentreprenörer som hos kommuner och Trafikverket.

Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.

Infracon har 122 anställda och har sitt huvudkontor i Örebro.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Infracons siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q4 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Infracon, en ledande aktör inom infrastruktur, till Vestum! Bolaget har levererat en imponerande lönsam tillväxt och blev nyligen uppmärksammade av Dagens Industri som Årets Gasell i Örebro län. Detta i kombination med en mycket stark orderbok, fin kundbas och duktiga företagsledare gör att vi ser positivt på framtiden för Infracon. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hela den tidigare ägarkretsen och företagsledningen i bolaget, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 12 oktober 2021 till och med 25 oktober 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 116 116 359 till 116 452 915 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Förvärvet förväntas genomföras inom cirka fyra till sex veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20211026.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera