Annons
Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 oktober 2022
  • Substansvärdet[1] minskade med 25,0 procent till 105 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 26,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 151 25 24,2
000
Scandi 10 100 512 11 10,8
Standard 000
Musti 1 710 353 8 7,4
Group[3] 309
BioArctic 1 200 278 6 5,8
000
Stenhus 22 335 264 6 5,5
Fastigheter 274
Bahnhof 7 375 258 6 5,4
000
SEB 2 100 245 5 5,2
000
Ovzon 6 089 243 5 5,1
828
Catena 5 700 223 5 4,7
Media[4] 000
Nordnet 1 600 219 5 4,6
000
Övriga 369 8 7,8
noterade
värdepapper
Summa 4 114 90 86,6
noterade
värdepapper

Onoterade 317 7 6,7
värdepapper
Övriga 321 7 6,8
tillgångar
och skulder,
netto[5]
Totalt 4 752 105 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2022 var 114,60 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2022                                                                       26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2023                                                        18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                                                              10 maj 2023 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 november 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 oktober 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,94.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 12,00 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 324 Mkr.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera