Annons
Valberedning för JM AB inför årsstämman 2023

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 utses per den 31 juli 2022 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan
 • AMF Försäkring & Fonder: Anders Oscarsson
 • Swedbank Robur Fonder: Marianne Nilsson
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Johannes Wingborg
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2022 tillsammans cirka 48 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Ilija Batljan har valts till Valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
 • ordförande på stämman
 • antalet styrelseledamöter
 • styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • revisorer och deras arvoden samt,
 • i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande "Svensk kod för bolagsstyrning", vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2023 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.seeller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast fredagen den 23 december 2022.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera