1515
Annons
Sagax: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
Räkenskapsåret 2021
 • Hyresintäkterna ökade med 7 % till 3 100 miljoner kronor (2 898 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 2 805 (2 389) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 21 % till 7,99 (6,62) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 6 336 (2 003) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 1 966 (201) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 9 807 (3 711) miljoner kronor motsvarande 30,04 (10,78) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2 346 (2 219) miljoner kronor motsvarande 6,58 (6,09) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 132 (4 795) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,15 (1,65). Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.
Fjärde kvartalet 2021
 • Hyresintäkterna ökade med 8 % till 806 miljoner kronor (746 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 708 (594) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 23 % till 2,03 (1,65) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 2 511 (1 216) miljoner kronor.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 1 103 (108) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 893 (1 532) miljoner kronor motsvarande 11,45 (4,60) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 571 (441) miljoner kronor motsvarande 1,59 (1,17) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 713 (-450) miljoner kronor varav 1 560 (747) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

PROGNOS FÖR 2022

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 200 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 december 2021 uppgick till 3 759 000 kvadratmeter fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2022, klockan 08.30 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?