1515
Annons
Emergers: Eliceras publicering i Nature Biomedical Engineering validerar iTANK och stödjer förväntan om pilotlicensering 2022

Publiceringen av Eliceras universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi iTANK med tillhörande proof of concept-data i en av världens mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifter både validerar tekniken och ger rejäl exponering mot möjliga licenspartners. Det stärker vår förväntan om ett första pilotavtal för iTANK under 2022. Med flera andra triggers för en omvärdering ser vi potential i bolagets tre huvudsakliga projekt motsvarande ett motiverat värde på 12 SEK per aktie eller 230 MSEK, samtidigt som tematiskt närliggande transaktioner i närtid (XNK Therapeutics) indikerar potential närmare en halv miljard.

Publicering i en av världens högst rankade tidskrifter
Elicera har fått en vetenskaplig artikel om sin universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi iTANK publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Biomedical Engineering, som är en av den världsledande tidskriften Natures ämnesspecifika titlar. Med en Impact Score på 25,7 är Nature Biomedical Engineering Journal en av de absolut mest inflytelserika vetenskapliga tidskrifterna inom sitt område, vilket innebär att den tillhör de 2% högst rankade vetenskapliga tidskrifterna i världen (+10 Impact score). Publiceringen är därför en signifikant fjäder i hatten för Elicera och en mycket viktig marknadsföring av iTANK med hög kredibilitet mot rätt målgrupp inom vetenskapen och forskningsindustrin.

Multiriktad attack viktigt steg mot CAR T för solida tumörer
Artikeln presenterar verkningsmekanismen för bolagets CAR T-cellsförstärkande plattformsteknologi, iTANK, och innehåller Proof-of-concept-data som visar att iTANK-förstärkta CAR (NAP) T-celler är mer framgångsrika när det gäller att minska tumörtillväxt och förbättra överlevnaden för möss i jämförelse med konventionella CAR T-celler oavsett val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell, vilket också indikerar att iTANK-plattformen är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsterapier. Användandet av Eliceras iTANK-plattform ger därför möjlighet att motverka två av de största utmaningarna vid behandling av solida tumörer: antigenheterogenicitet och en fientlig mikromiljö i tumören, vilket är skälet till att det ännu inte godkänts några CAR T för behandling av solida tumörer, som utgör ca 90% av alla cancer. Data som presenteras i artikeln, presenterades också vid European Society of Cell & Gene Therapy Congress i oktober 2021, men publiceringen både validerar tekniken och ger den större spridning. Därför räknar vi med att de första pilotavtalen för utlicensiering av iTANK kommer redan under 2022.

Flertal katalysatorer mot att realisera 12 SEK per aktie
För Eliceras övriga projekt väntar nu bolagets första CAR-T-cellsstudie, ELC-301, som även den är förstärkt med iTANK, under andra halvåret 2022. Därtill förväntas effektdata från den pågående fas I/II-studien med bolagets onkolytiska virus, ELC-100 för behandling av neuroendokrina tumörer, under 2022. Med en portfölj av immunonkologiska projekt i klinisk och pre-klinisk fas, samt iTANK-plattformen som redan är i kommersiell fas, och en stabil pipeline av triggers under året, ser vi ljust på förutsättningarna för en omvärdering av Elicera. Bolagets strategi är fokuserad på partnerskap efter inledande kliniska faser och med effektmått och potential för tidig utlicensiering för ELC-100, start av kliniska studier för ELC-301 och sannolika pilotavtal för iTANK under 2022 ser vi ett samlat riskjusterat nettonuvärde för dessa tre på 12 SEK per aktie eller 230 MSEK. Som referens tog tematiskt närliggande XNK Therapeutics (där Eliceras rådgivare Gunilla Enblad också är vetenskaplig rådgivare och Eliceras ordförande Agneta Edberg är ledamot) nyligen in 132 MSEK för att finansiera sin fas II för en individanpassad NK-cellterapi för behandling av Multipelt Myelom i kombination med Sanofis anti-CD38 antikropp Sarclisa, till en värdering post money på 454 MSEK.

Läs hela analysen här https://www.emergers.se/elicera_g

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera