1515
Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från extra bolagsstämman i Aros Bostad

Idag den 23 november 2020 hölls extra bolagsstämma Aros Bostadsutveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, i enlighet med styrelsens förslag. Den huvudsakliga ändringen består i att en ny preferensaktieserie av serie B införs. Befintliga preferensaktier i Bolaget blir därmed preferensaktier av serie A. För närmare information om beslutet hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget på Bolagets hemsida.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier av serie A

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett inlösenerbjudande till samtliga preferensaktieägare av serie A (befintlig preferensaktie efter registrering av ovanstående bolagsordningsändring) i Bolaget om inlösen av preferensaktier av serie A med återbetalning genom inlösenfordran. Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade nya preferensaktier av serie B genom kvittning av inlösenfordran. Bolagets aktiekapital kan härmed minskas med högst 97 970,24 kronor till totalt lägst 645 053,76 kronor genom indragning av högst 4 898 512 preferensaktier av serie A.

Riktade nyemissioner av preferensaktier av serie B

Vidare beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om:
  • dels nyemission av högst 4 996 479 preferensaktier av serie B. Rätten att teckna preferensaktier av serie B ska tillkomma de innehavare av preferensaktier av serie A som accepterat inlösenerbjudandet. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 99 929,58 kronor;
  • dels nyemission av högst 1 042 349 preferensaktier av serie B. Rätten att teckna preferensaktier av serie B ska tillkomma de på förhand vidtalade investerare som anmält sig för teckning i emissionen samt de investerare som lämnat garantier motsvarande nyemissionens fulla belopp. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 20 846,98 kronor.

Antalet aktier som högst kan ges ut enligt ovan uppgår till 6 038 828 aktier. Antalet preferensaktier av serie B som utfallet av inlösenerbjudandet och nyemissionerna slutligen fastställs till kommer dock att uppgå till totalt 5 551 631 preferensaktier av serie B, eftersom de båda nyemissionernas högsta antal aktier baseras på det teoretiska högsta antalet aktier som kan komma att ges ut om ingen annan än dem som lämnat teckningsåtaganden i inlösenerbjudandet tecknar aktier i erbjudandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier av serie B

Slutligen beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande ett värde om högst 40 miljoner kronor, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand för genomförande av förvärv eller finansiering samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och styrelsens fullständiga förslag samt Bolagets informationsbroschyr som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2020 vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?