1515
Annons
Ratos AB - förändring i antal aktier och röster

Det andra tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om har genomförts under maj 2022. Genom utnyttjande av teckningsoptioner har antalet B-aktier ökat med 142 264 st och antalet röster med 14 226,40 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 023 375 414,60 SEK.

Före utnyttjande Efter utnyttjande
av av
teckningsoptioner, teckningsoptioner,
antal antal
A-aktier: 84637 060 A-aktier: 84637 060
B-aktier: 240101 760 B-aktier: 240 244 024
Totalt antal 324738 820 Totalt antal 324881 084
aktier: aktier:
Totalt antal 108647236,00 Totalt antal 108661462,40
röster: röster:

För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00
Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:00 CEST.
Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi - allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera