Annons
First Venture Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké för januari - december 2021

Åtta större förvärv genomförda under året och stor kassa inför 2022

"Vi avslutar ett positivt år med ett mycket starkt sista kvartal. Enbart under det fjärde kvartalet uppnådde vi en substansvärdetillväxt på 6,3 procent samtidigt som vi stängde fyra strategiska förvärv i Cling, Mendi, Alelion och Lyckegård. Vi kliver in i 2022 med en stark likviditet som möjliggör ytterligare investeringar och ett fortsatt arbete med långsiktiga investeringar inom teknik, hälsa och hållbarhet." -David Wendel, VD First Venture Sweden AB

Finansiell sammanfattning januari - december 2021
 • Substansvärdet uppgick till 392 864 212 kr motsvarande 10,47 kr/aktie per den 31 december 2021.
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 105,7 mkr, motsvarande ca 26,8 procent av substansvärdet.
 • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,66 kr.
Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Den 28 oktober förvärvade bolaget aktier i Mendi Innovations AB. Investeringen uppgick till 16,6 MSEK, motsvarande ca 8,2 % av aktierna i Mendi, och First Venture blev därmed största externa ägare.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperioden.

Övriga händelser under rapportperioden
 • Under perioden tecknades aktier i AlelionEnergy Systems ABs (publ) nyemission till ett värde om 15 MSEK, motsvarande ca 5 % av aktierna.
 • First Venture har investerat ca 8,6 MSEK i ClingSystems AB, motsvarande cirka 9,8 % av aktierna i bolaget.
 • First Venture deltog i en nyemission i VirtualeTrainingAB med 2 MSEK.
Övriga händelser efter rapportperioden
 • First Venture har investerat 6,2 MSEK i Lyckegård Group AB.
 • First Venture har deltagit i YaytradeABs nyemission med ca 2 MSEK.
 • First Venture har investerat  ca 2 MSEK i CopperstoneResources AB.
 • First Venture har investerat 6 MSEK i Verduro AB.
 • First Venture deltog i en nyemission i Zigrid AB med cirka 2,7 MSEK.

Läs rapporten i dess helhet här (https://first-venture.se/investor-relations/#rapporter).

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72356 27 97
E-post:david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett närasamarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnetFIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera