1515
Karolinska Developments portföljbolag OssDsign expanderar till en marknad värd 4 miljarder USD genom förvärv av bengraftföretaget Sirakoss Ltd

STOCKHOLM, SVERIGE 4 november 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign har förvärvat Sirakoss Ltd – ett företag verksamt inom bengraftsubstitut. Förvärvet, vilket bedöms ge OssDsign omedelbar tillgång till en femfaldigt större adresserbar marknad, delfinansieras genom en kraftigt övertecknad riktad nyemission om cirka 65 MSEK före transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella investerare deltog i emissionen.

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign livskvaliteten för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen.

Sirakoss Ltd är ett privatägt skotskt företag som har utvecklat det nanosyntetiska benersättningsmaterialet Osteo3 ZP Putty – en avancerad men lätthanterlig lösning för kirurgiskt åtgärdande av bendefekter vid exempelvis ryggrads- eller traumakirurgi. Sirakoss påbörjade förberedelserna inför en kommersiell lansering av Osteo3 ZP Putty i samband med att produkten erhöll ett regulatoriskt godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i juni 2020. OssDsign planerar att inleda kommersiella aktiviteter för Osteo3 ZP Putty på marknaden för ryggradskirurgi i USA så snart förvärvet genomförts.

Förvärvet bedöms femfaldiga den adresserbara marknaden för OssDsign. Bolaget förväntar sig intäkter från Osteo3 ZP Putty under det andra halvåret 2021, efter nödvändiga godkännandeprocesser på sjukhus i USA där OssDsign redan är etablerat med sina existerande implantat för kraniell rekonstruktion. Över tid förväntas bengraftsubstitut stå för en betydande andel av bolagets omsättning.

Enligt Millenium Research Group uppskattas den globala marknaden för bengraftsubstitut vara värd 4 miljarder USD år 2021. Marknaden kännetecknas av hög tillväxt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 8 procent, och bruttomarginaler som överstiger 90 procent.

”OssDsigns förvärv av Sirakoss är ett viktigt steg framåt i bolagets strävan att skapa en stark position på den snabbt växande globala marknaden för reparation av bendefekter. Det starka intresset för att delta i den riktade nyemissionen speglar välrenommerade investerares tilltro till vårt portföljbolags förmåga att skapa betydande värden för såväl patienter som aktieägare. Vi ser fram emot att följa och stödja OssDsign under dess fortsatta utveckling”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

OssDsign förvärvar samtliga utestående aktier i Sirakoss genom en kontant transaktion som är förenad med sedvanliga villkor för genomförande. Köpeskillingen om 11 miljoner USD, exklusive överenskomna milestone- och royaltyersättningar, är uppdelad i tre kontanta delbetalningar, varav den första delbetalningen om 5 miljoner USD kommer att finansieras med den riktade nyemissionen i OssDsign.

Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 14,70 SEK per aktie. Detta motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2020. Emissionen innebär en utspädning om 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?