1515
ABG Sundal Collier: Genomförd försäljning av aktier i Readly International AB

14 april 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Cleantech Europe II Luxembourg Sarl och Readly Co-Investment LP (tillsammans "Zouk Capital") har i dag, den 14 april 2021, sålt cirka tre miljoner aktier i Readly International AB ("Readly") på uppdrag av andelsägare ("Säljarna"). Aktierna såldes till ett pris om 55 kronor per aktie till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands genom en accelererad bookbuilding-process ("Placeringen").

Innan Placeringen inledde Zouk Capital en stegvis distribution av cirka 7,1 miljoner aktier i Readly till sina andelsägare. Ett antal av andelsägarna, Säljarna, gav Zouk Capital i uppdrag att ombesörja en försäljning av de mottagna aktierna. Zouk Capital agerade enkom på uppdrag av och enligt instruktioner från Säljarna i förhållande till Placeringen. Zouk Capital rådgav inte Säljarna i deras beslut att sälja aktier, och de har inte delat någon information med Säljarna som inte har offentliggjorts. Varken Zouk Capital eller dess representanter sålde aktier i Placeringen.

ABG Sundal Collier var sole global coordinator och bookrunner medan Baker McKenzie var legal rådgivare i Placeringen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Readly i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?