1515
Annons
Vestum växer i Västsverige genom förvärv av specialistbolag inom isolering med en omsättning om 82,8 MSEK, EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KWA Isolerteknik AB samt dotterbolaget JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.

VESTUM VÄXER I VÄSTSVERIGE GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG INOM ISOLERING MED EN OMSÄTTNING OM 82,8 MSEK, EBITDA OM 13,8 MSEK OCH EBITA OM 11,6 MSEK

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KWA Isolerteknik AB samt dotterbolaget JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.

Om KWA Isolerteknik
KWA Isolerteknik grundades 2014 och utför isoleringstjänster till rörfirmor, ventilationsföretag, fastighetsägare samt varvs- och tillverkningsindustrin. Bolaget är en komplett partner inom industriisolering, plåtisolering, marinisolering, brandisolering, brandtätning, ventilationsisolering, rörisolering och ljudisolering.

Bolaget är verksamt i Västsverige och bland kunderna finns Assemblin, Bravida, Sandbäckens Rör, Göteborg Energi, Tingstad, med flera.

Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.

KWA Isolerteknik har 47 anställda och har sitt huvudkontor i Kungälv.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

KWA Isolertekniks siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q4 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi KWA Isolerteknik till Vestum! KWA Isolerteknik tillsammans med dotterbolaget JT Isolering har uppvisat en imponerande förmåga att leverera kvalitetstjänster inom VVS-isolering, brand- och ventilationsisolering samt industri-, plåt- och marinisolering. Bolagen drivs av duktiga entreprenörer som alla tre stannar kvar och fortsätter i sina operativa roller. Vestum har nu framgångsrikt genomfört förvärv på isoleringssidan i både Stockholm och Göteborg, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 26 oktober 2021 till och med 8 november 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 117 084 881 till 117 251 935 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20211108.pdf

Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera