1515
Annons
Vestums delårsrapport januari - september 2021: Högt förvärvstempo med god lönsamhet och påbörjad internationalisering

2021-11-29

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 31 förvärv varav 29 tillträtts. Den bedömda rullande 12 månaders nettoomsättningen för samtliga 31 aviserade förvärv uppgår till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITA om 517,8 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts.

VESTUMS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021: HÖGT FÖRVÄRVSTEMPO MED GOD LÖNSAMHET OCH PÅBÖRJAD INTERNATIONALISERING

2021-11-29

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 31 förvärv varav 29 tillträtts. Den bedömda rullande 12 månaders nettoomsättningen för samtliga 31 aviserade förvärv uppgår till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITA om 517,8 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021

  • Vestum har tillträtt elva förvärv under tredje kvartalet. Av dessa tillträddes sju under slutet av september och har därmed inte haft någon påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat under det tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 292,0 MSEK
  • EBITA uppgick till 27,4 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 MSEK
  • EBITA per aktie uppgick till 0,30 SEK

Sammanfattande kommentarer av VD Conny Ryk

Vestum fortsätter att leverera hög tillväxt med god marginal och har sedan offentliggörandet av koncernen den 22 mars 2021 ingått avtal om 31 förvärv varav 29 har tillträtts. För samtliga 31 förvärv bedöms den rullande 12 månaders omsättningen till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITDA om 654,8 MSEK och justerad EBITA om 517,8 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 15,0 % samt justerad EBITA-marginal om 11,9 %. Detta innebär att vi kraftigt överträffar vår tidigare bedömning om att dubblera verksamheten från tidpunkten för publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet fram till årsskiftet. Flera betydande händelser har ägt rum efter utgången av det tredje kvartalet då vi bland annat etablerat oss på nya geografiska marknader genom förvärvet av Lakers Group, genomfört en riktad nyemission om två miljarder SEK och stärkt aktieägarbasen, höjt vårt finansiella tillväxtmål och reviderat målet för kapitalstruktur samt emitterat ett obligationslån om 1,5 miljarder SEK. Vestum planerar också för listbyte till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och listbytet förväntas ske inom 18 månader.

Med etablerade plattformar i ett flertal nya geografier och med stark ledningsgrupp i Sverige och Norge, i kombination med kraftigt förbättrad balansräkning, har vi möjliggjort ett fortsatt högt förvärvstempo. Vi upplever konkurrens på förvärvsmarknaden, men ser samtidigt att vår konkurrenskraft är solid, vilket vi fått bevisat för oss i förvärvsprocesser där entreprenörer många gånger identifierar sig själva med Vestum och tilltalas av vår branschkunskap, entreprenöriella värdegrund och kultur.

Sammantaget har vi på åtta månader skapat en väldiversifierad koncern bestående av över 50 specialistbolag inom våra två segment Services och Infra, drivet av en framgångsrik och aktiv förvärvsprocess. Med plattformar i Sverige och Norge samt organisationer i ett flertal andra geografier har vi nu lagt grunden för att växla upp förvärvstakten ytterligare under 2022. Med stolthet kan vi konstatera att vi attraherat många kvalitetsbolag till Vestum, och vi ska fortsätta leverera aktieägarvärde genom fortsatt hög tillväxt, både genom förvärv och organiskt. Med vår stora kunskap inom byggindustrin, infrastruktur och entreprenörsledda bolag är det vår övertygelse att vi är marknadens främsta koncern för att fortsätta utveckla dessa specialistbolag över tid.

Intervju

För intervju med VD Conny Ryk om det tredje kvartalet, vänligen besök: www.vestum.se/ir/pressmeddelanden/.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Olle Nykvist, Kommunikations- och IR-ansvarig Vestum AB (publ)

Tel: +46 72 177 61 54

E-mail: olle.nykvist@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Delarsrapport-Q3-2021.pdf
Vestum Delarsrapport Q3 2021.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera