Idogen AB Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2020
Första kvartalet (Januari-Mars 2020)
 •     Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 414 (854) TSEK

 •     Rörelseresultatet uppgick till -6 634 (-6 762) TSEK

 •     Periodens resultat uppgick till -6 220 (-6 653) TSEK

 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 786 (-12 031) TSEK

 •     Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,14) SEK 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet
 •     I januari meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission om brutto 29 MSEK.

 •     I slutet av januari valde Kronprinsessan och Prins Daniel att besöka Idogen för att lära sig mera om bolagets tolerogena cellterapi.

 •     Extra bolagsstämma hölls den 17 februari i Lund som godkände emissionen.

 •     Emissionen genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.

.
 •     Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits och 550 KEUR utbetalades i mars.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 •     Den pågående Corona-pandemin har hittills haft liten påverkan på företagets verksamhet. Om minskningen av samhällsfunktioner fortsätter eller utvidgas finns det dock risk för ytterligare påverkan.

 •     Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?