Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties har kallat till ett obligationsinnehavarmöte i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag, genom agenten, kallat till ett obligationsinnehavarmöte för att besluta om vissa ändringar av villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0005936390 ("Obligationslånet").  

I enlighet med kallelsen föreslår Bolaget i korthet att:

1. Obligationslånets slutliga förfallodatum förlängs med två år, från den 3 september 2021 till den 3 september 2023;
2. att kupongräntan sänks från och med den 3 december 2020 till Stibor 3 månader plus 5,5 procent;
3. Bolagets dotterbolag, Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ), kommer att få ta upp kortare marknadslån för att finansiera Bolagets förvärv av Valerum Fastighets AB ("Valerumförvärvet"); samt
4. att återlösenpriset för obligationerna ändras till 102 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2021 med efterföljande årsvis höjning om 2 procent, till maximalt 106 procent det sista förlängningsåret (som upphör den 3 september 2023).

Ändringarna av villkoren för Obligationslånet är villkorade av att Valerumförvärvet genomförs innan den 31 december 2020.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen samt detaljerad information om röstningsförfarandet, se vidare i kallelsen som finns publicerad på Bolagets hemsida.

Obligationsinnehavarmötet kommer hållas den 2 november 2020, klockan 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt på Strandvägen 7A i Stockholm.

Inför mötet kommer Bolaget hålla ett informationsmöte för att beskriva bakgrunden till och skälen för föreslagna beslut. Informationsmötet kommer hållas via elektronisk livestreaming den 22 oktober 2020 klockan 10.00, närmare information om detta lämnas på Bolagets hemsida.

Vissa större obligationsinnehavare som tillsammans röstar för 29% av obligationerna har ställt sig positiva till den föreslagna villkorsändringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)
+46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?