1515
Annons
Tessin Nordic Holding AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram I 2022/2024 och incitamentsprogram II 2022/2024

Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr. 559085-5721, (“Bolaget” eller ”Tessin”) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i de incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 13 december 2021. Programmen ger styrelsen, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övrig personal möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter två år.

Vid extra bolagsstämma den 13 december 2021 i Tessin Nordic Holding AB (publ), org. nr 559085-5721, (”Bolaget” eller ”Tessin”) beslutades att införa incitamentsprogram I 2022/2024 som riktas till anställda i Bolaget, dess dotterbolag samt externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB och som omfattar 1 249 200 teckningsoptioner samt incitamentsprogram II 2022/2024 som riktas till externa styrelseledamöter i Bolaget och som omfattar 300 001 teckningsoptioner. Tessin kan i dag meddela att incitamentsprogram I 2022/2024 fulltecknats samt att totalt 233 334 teckningsoptioner tecknats i incitamentsprogram II 2022/2024.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Tessin till en teckningskurs om 2,10 kronor, vilket motsvarar 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024.

För ytterligare information om de fullständiga villkoren se pressmeddelande från den 11 november 2021 samt den 13 december 2021 som återfinns på Bolagets hemsida.

”Tessins framgångar och framtid är ett resultat av våra medarbetares arbete och engagemang. Det starka deltagandet i optionsprogrammet från vår styrelse, ledning och medarbetare återspeglar både deras förtroende och deras engagemang för Tessin och vår tillväxtresa.” säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera