1515
BioInvent och Cantargia ingår produktionsavtal avseende den monoklonala antikroppen CAN10

Lund, Sverige - 26 november 2020 - Cantargia AB (OMXS: CANTA) och BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade i dag att Cantargia kontrakterat BioInvent för produktion av antikroppen CAN10, som är under preklinisk utveckling för behandling av systemisk skleros och myokardit.

CAN10 är en fullt humaniserad monoklonal antikropp som binder IL1RAP. CAN10 är skräddarsydd för att blockera signalöverföringen från de inflammationsutlösande cytokinerna IL-1, IL-33 och IL-36 vilket resulterar i unika egenskaper för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Avtalet kan generera upp till 30 miljoner SEK i intäkter för BioInvent och innebär att BioInvent tillhandahåller processutveckling, uppskalning, material för toxikologiska studier samt kliniskt material i 1 000 liter-skala till kliniska fas I- och fas II-studier. Huvuddelen av uppdraget kommer att slutföras under 2021 och avsikten är att kunna inleda kliniska studier så snart som möjligt under 2022.

Cantargia, som är ett bolag inriktat på utveckling av antikroppsbaserade läkemedel för olika typer av cancersjukdomar och inflammatoriska sjukdomar, är en ny kontraktsproduktionskund för BioInvent.

"Vi har en växande kundstock inom kontraktsproduktion och det är roligt att Cantargia har valt oss. Detta är en tydlig bekräftelse på vår kompetens inom antikroppsproduktion med den senaste tekniken och den höga kvalitetsnivån på våra processer", kommenterade BioInvents vd Martin Welschof.

"Det känns väldigt spännande att nu inleda samarbetet med BioInvent, för att så snart som möjligt ta vårt CAN10-projekt vidare till kliniska studier. BioInvent har djupa kunskaper på antikroppsområdet och har nyligen investerat i utökad tillverkningskapacitet, så vi är övertygade om att få en effektiv och snabb tillverkning av CAN10", sa Cantargias vd Göran Forsberg.
 

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent:
Martin Welschof, vd  Mary-Ann Chang, LifeSci Advisors
046-286 85 50    +44 7483 284 853
martin.welschof@bioinvent.com mchang@lifesciadvisors.com
 

Cantargia:
Göran Forsberg, vd
046-275 62 60
goran.forsberg@cantargia.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?